El projecte Mosquito Alert recull dades compartides pels voluntaris i les posa a disposició de terceres parts i del públic general. Per tal de protegir la privacitat dels seus voluntaris, s’evita la recopilació d’informació que pugui identificar de manera individual una persona física determinada. Així, no es recopilen noms, adreces, contrasenyes o qualsevol altra informació personal dels voluntaris. Sí que es recullen les ubicacions exactes dels voluntaris durant l’enviament d’informes, però aquesta informació es vincula només a l’informe i a un identificador d’usuari generat de forma aleatòria. També recull la ubicació aproximada dels voluntaris a intervals aleatoris en el temps (per tal de conèixer les àrees geogràfiques cobertes pels voluntaris), però aquesta informació també es vincula únicament a un identificador d’usuari generat de manera aleatòria. Els voluntaris poden incloure notes i fotografies en els seus informes, però és la seva responsabilitat no incloure en aquestes notes i fotografies qualsevol informació que desitgin mantenir en privat o qualsevol informació que violi els drets de privacitat dels altres o sigui incompatible amb l’acord de l’usuari de Mosquito Alert.

La llista detallada de la informació recopilada és la següent :

  • Informes recollits i enviats pels voluntaris en relació a llocs de cria i albiraments de mosquit tigre, així com les missions específiques. Això inclou la ubicació precisa dels voluntaris en enviar l’informe, la localització especificada pels voluntaris al mapa de l’informe i les fotografies, notes o qualsevol altra informació que el voluntari afegeixi en l’informe.
  • Informació sobre la ubicació aproximada dels voluntaris, mostrejada a intervals de temps aleatoris. Aquesta informació es recull per conèixer les àrees geogràfiques explorades pels voluntaris, i per millorar el coneixement sobre vies de dispersió del mosquit tigre. Per evitar la recol·lecció precisa de la ubicació dels voluntaris, les latituds i longituds s’arrodoneixen als 0,05 graus més propers abans de transmetre la ubicació des del dispositiu. Així, és impossible determinar la ubicació real, dins d’una àrea de 0,05 graus de latitud per 0,05 graus de longitud (aproximadament la mida d’una ciutat petita com Blanes ).
  • Informació sobre el model de telèfon, bateria, configuració d’idioma, i la instal·lació de Mosquito Alert (és a dir, la versió instal·lada de Mosquito Alert i el sistema operatiu i versió en què s’instal·la). Aquesta informació s’utilitza per ajudar l’equip d’investigació a millorar l’aplicació.