Mostreig a Múrcia amb el recolzament de dades ciutadanes