El control del mosquit tigre a les grans ciutats és més fàcil amb l’app de Mosquito Alert