TREBALLEM JUNTS

El nostre objectiu és que la ciència ciutadana sigui útil per a les entitats responsables del seguiment i el control del mosquit tigre. És per això que oferim eines per què les observacions ciutadanes siguin accessibles i útils per aquestes entitats i puguin desenvolupar accions concretes a la via pública gràcies a les aportacions ciutadanes. A més, realitzem campanyes de difusió i sensibilització, així com activitats i projectes educatius.

Si representes una enitat que es dedica a la gestió ambiental o de la salut pública en temes relacionats amb Mosquito Alert, podem trobar moltes maneres de col·laborar.

  • Agencia de Salud Pública de Barcelona

    Seguimiento y control de imbornales en la ciudad de Barcelona

Comunicació i sensibilització

Utiliza el nostre material per arribar més lluny i a més gent. Educar i conscienciar la ciutadania és fonamental per trobar solucions a aquest problema de salut pública.

Seguiment i control

Fes que les observacions dels ciutadans es converteixin en accions de seguiment i control reals. Les dades estan al teu abast.