El mosquit tigre s’ha adaptat a viure en entorns urbans. La mesura més important i eficient és la prevenció, de manera que cal eliminar o protegir tots aquells llocs que podrien ser Ideals per a la cria del mosquit tigre.

A la via pública

El mosquit tigre aprofita els espais que acumulen aigua de pluja o que tenen mal drenatge, com les fonts públiques, desaigües i sobretot embornals. En aquests llocs hi poden haver centenars de larves que després seran mosquits adults.

Les administracions públiques s’encarreguen de detectar i controlar els focus de cria en els municipis aplicant les mesures de control necessàries. Entre tots podem facilitar la detecció d’aquests espais recollint i compartint dades de les nostres troballes. També podem contribuir a un estudi científic sobre dinàmiques d’embornals.

A més, els gestors ambientals o de salut pública també poden utilitzar aquesta informació per adaptar les mesures de control.

Si veus un embornal que podria ser un lloc de cria, fes-li una foto i envia-la a l’app Mosquito Alert.

  • Els embornals són els típics dipòsits amb aigua estancada a la via pública

  • Fes una foto i envia-la a l’app!

    L'aplicació Mosquito Alert.