El mosquit tigre i el mosquit de la febre groga poden transmetre diverses malalties com el dengue, la Chikungunya o el Zika.

Aquestes malalties són causades per virus i poden produir febre i dolors articulars i musculars, entre altres símptomes, i en algunes ocasions es requereix hospitalitzar els pacients. El virus es transmet quan un mosquit del gènere Aedes pica a una persona després d’infectar-en picar abans a una altra persona infectada pel virus.

A Espanya aquestes malalties no són endèmiques. Una malaltia endèmica en una zona concreta vol dir que es manté activa per un període de temps llarg amb un alt nombre de persones infectades. En diversos països del món en què són endèmiques arriben a causar brots infecciosos d’important magnitud. Com el dengue i la chikungunya no són endèmics a Espanya, el risc de transmissió és molt baix. Tot i així, a causa de l’enorme mobilitat humana i de la presència de mosquit tigre a alguns països europeus, el risc de transmissió no és nul, especialment durant el període d’activitat del mosquit tigre (aproximadament entre juny i octubre).

És important que els viatgers que tornin de països on aquestes malalties són endèmiques i notin algun símptoma, es dirigeixin a un centre d’atenció sanitària, informant del seu recent viatge i prenent a més mesures de precaució per evitar ser picats per mosquits.

Per evitar la transmissió d’aquestes malalties és crucial conèixer la presència d’aquestes espècies, minimitzar-les a les zones on són residents i controlar la seva expansió. Per a això, la col·laboració ciutadana, juntament amb el treball de científics, administracions i gestors de vectors i de malalties vectorials, és, al nostre entendre, imprescindible.

Fotografía del virus zika en el microscopio - CDC/ Cynthia Goldsmith (CC-BY)

Fotografía del virus zika en el microscopio – CDC/ Cynthia Goldsmith (CC-BY)

Aprèn-ne més sobre el Zika (properament en català):

Fitxa Zika ESP

Si vols saber més sobre virus transmesos per mosquits, i especialment, sobre la situació en relació al dengue i a la chicungunya i sobre les actuacions que es duen a terme per a la seva vigilància i control, consulta:

Brote de fiebre Chikungunya en la Región de las Américas Evaluación Rápida del Riesgo para España

Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya

Ciència per a les Polítiques Ambientals

Identicant els riscos emergents per a les polítiques ambientals

Informe tècnic del virus del Zika

Avaluació del risc provisional elaborat per l’OMS