Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC)

ceab.csic.es

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

upf.edu

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

creaf.cat

Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)

icrea.cat