Un projecte de ciència oberta

Mosquit Alert és un projecte de ciència oberta, per això les dades i obres recollides es fan públiques en un mapa interactiu en línia i part de la base de dades es distribueix al públic sota llicència CC0 a la plataforma Zenodo.

Accedir a Zenodo