IDAlert – Infectious Disease decision-support tools and Alert systems to build climate Resilience to emerging health Threats

Projecte financiat per:

  • Coordinador: Joacim Rocklöv, Umeå University (Suècia) & Heidelberg University (Alemanya)

  • Atorgat per: European Union’s Horizon Europe programme sota el Grant Agreement 101057554

  • Duració: 2022-2027

  • Entitats que participen al projecte: Umeå Universitet, University College London, Benaki Phytopathological Institute, Universidad Autónoma de Barcelona, Irideon SI, Universidad Pompeu Fabra, Helmholtz-Zentrum hereon Gmbh, Universitatsklinikum Heidelberg, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, London School of Economics and Political Science, Stichting International Red Cross Red Crescent Centre on Climate Change and Disaster Preparedness, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona Supercomputing Centre – Centro Nacional de Supercompuatación, Univertaet Leipzig, Three O’clock, Statens Veterinaermedicinska Anstalt, International Centre for Diarrhoeal Disease Research Bangladesh, Agencia de Salut Pública de Barcelona 

  • Web del projecte: https://idalertproject.eu

Explicació del projecte

Objetius:

IDAlert té com a objectiu abordar l’aparició i transmissió de patògens zoonòtics mitjançant el desenvolupament d’indicadors nous,  sistemes innovadors d’alerta temprana, així com desenvolupand eines eficients per les administraciones i els responsables de la presa de decisions, també mitjançant l’avaluació de les estratègies d’adaptació i mitigació davant el canvi climàtic i l’aparició de noves malalties, per construir una Europa més resistent a les amenaces emergents per a la salut.

L’aparició i transmissió de patògens és un problema creixent a Europa alimentat pel canvi climàtic d’origen antropogènic, els viatges i el turisme, així com el comerç, però també per l’aparició del fenomen de resistència entre els bacteris als antibiòtics, la seguretat alimentaria i les transformacions socials i ambientals experimentades a les darreres dècades. Un desafiament d’aquestes dimensions requereix ser abordat amb un nou paradigma en el que les interaccions entre animals, humans i els ecosistemes ambientals s’aborden des de les perspectives d’EcoSalud (EcoHealth) i Una Salut (One Health). IDAlert aspira a integrar les perspectives del canvi climàtic, EcoHealth i One Health per abordar l’aparició i la transmissió de patògens així com la propagació de patògens zoonòtics.

El projecto té com a objetivo contribuir a: (1) el desenvolupament d’indicadors innovadors i mecanismes de monitoreig per a avaluar els resultats rellevants per a les polítiques de salut i accions climàtiques; (2) el desenvolupament de models predictius i sistemes d’alerta temprana d’arquitectura i suposicions transparents per a expossar els impactes que pot generar el canvi climàtic a la salut; (3) el desenvolupament d’eines per avaluar l’impacte en la salut i el cost-benefici de les mesures d’adaptació i mitigació al canvi climàtic; (4) investigar els beneficis per a la salut així com les conseqüències no desitjades que poden donar-se amb les polítiques de mitigació i adaptació climàtica; (5) demostrar la validesa de les eines i els mètodes desenvolupats en una sèrie de casos rellevants per a les polítiques; (6) determinar les implicacions socials del canvi climàtic en els sistemes de salut, inclosa la salut ocupacional, i el desenvolupament de mesures d’adaptació; (7) desenvolupar materials de capacitació i pautes per a educar als actors rellevants en la vida diaria dels ciutadans sobre els impactes del canvi climàtic a la salut i per facilitar l’adaptació dels sistemes i pràctiques de salut; i (8) la entrega de dades FAIR sobre els impactes positius i negatius del canvi climàtic a la salut, inclòs l’impacte en els grups amb major risc o vulnerabilitat.

IDAlert aspira a integrar les perspectives del canvi climàtic, EcoHealth i One Health per abordar l’aparició i la transmissió de patògens

IDAlert combinarà la ciència ciutadana, amb enquestes digitals i el geoposicionament que permet la tecnologia dels telèfons mòbils, també amb trampes intel·ligents automatitzades, tècniques de biologia molecular de resposta ràpida i intel·ligència artificial per amplificar els mètodes de vigilància tradicionals. Els ciutadans podran participar activament en la recopilació d’informació rellevant de mosquits a través de l’aplicació Mosquito Alert. La seva participació pot generar informació detallada sobre la presència i la mida de les poblacions de mosquits, així com dels animals vertebrats que poden actuar com a reservoris del patògens, i, per tant, poden exercir un paper important en la introducció i propagació de malalties. Les dades obtingudes dels vectors invertebrats, els seus reservoris animals i humans es combinaran amb altres indicadors de risc de malaltia que varien amb les estacions. D’aquesta manera, IDAlert monitorejarà els ocells migratoris en unes regions concretes que s’han definit com a àrees crítiques. Allí es recopilarà informació sobre les condicions meteorològiques locals, els hàbitats i la distribució i abundància dels hostes animals. Amb tot això es localitzaran una sèrie de punts centinela per detectar lo abans possible la introducció d’arbovirus en les regions d’estudi, buscant la presència del virus del Nil Occidental, el virus Usutu i el virus Sindbis mitjançant l’ús de tècniques de seqüenciació molecular. Tots aquestes dades serviran per estimar el risc d’aparició i transmissió d’una malaltia en un lloc concret a partir del concepte One Health. Al mateix temps, aquesta estimació s’utilitzarà com a indicador per avaluar l’impacte que estan tenint i tindran les accions de mitigació climàtica i de gestió de l’aigua.

IDAlert també explorarà la possible relació bidireccional que existeix entre les malalties transmeses pels mosquits i la desigualtat social, considerant la pobresa i altres paràmetres socials, per a analitzar si la probabilitat de ser picat per mosquits és major en alguns entorns laborals i socials. Els resultats seran útils en l’assessorament personalitzat dels experts i tècnics de salut d’una zona, així com per al desenvolupament de polítiques dirigides als diferents grups socials en localitzacions com la ciutat de Barcelona i la província de Girona a Espanya, i Dhaka. i Teknaf a Bangla Desh.

Descubre nuestros artículos sobre mosquitos, salud pública, gestión, educación

Leer más

¡Lucha contra los mosquitos vectores de enfermedades!

Descarga la app Mosquito Alert y si ves un mosquito tigre, un mosquito de la fiebre amarilla o sus lugares de cría envía una foto.