Big Mosquito Bytes

Projecte financiat per:

  • Coordinador: Frederic Bartumeus, CEAB-CSIC, Espanya

  • Atorgat per: Fundació “la Caixa”

  • Durada: 2019-2022

  • Entitats que participen en el projecte:  CEAB-CSIC, UPF, MPDIR, CNE CIBERSP/ISCIII, CREAF

  • Web del projecte: www.mosquitoalert.com

Explicació del projecte

Objectius:

Per a reduir el risc sanitari que suposa la presència del mosquit tigre, capaç de transmetre dengue, Zika o chikungunya, és important entendre els factors que afecten la transmissió d’aquests virus.

Són molts els components que poden contribuir en l’expansió d’un virus transmès per mosquits. D’una banda aquells que corresponen al mosquit, saber si està present en una zona, la seva abundància, les condicions climàtiques que afavoreixen l’explosió de les seves poblacions, el seu període d’activitat diari i la seva estacionalitat al llarg de l’any. Per un altre els que concerneixen a les persones. La distribució de les poblacions humanes, la seva densitat, els desplaçaments diaris, els viatges, els seus hàbits de vida, variables determinades en gran part per factors socioeconòmics. La intersecció de tots ells modula la interacció mosquit-humà i comprendre bé aquesta modulació és vital per a comprendre la transmissió d’aquests virus.

Big Mosquit Bytes proposa utilitzar la ciència ciutadana i el Big Data per predir a temps real on hi ha la major densitat d’interaccions humans-mosquits, i analitzar on és més probable que es pugui arribar a desenvolupar un brot epidèmic, a partir d’uns pocs casos aïllats. L’objectiu final és proporcionar una eina d’alerta primerenca a les agències de salut pública que actuen en els diferents àmbits territorials del país, de forma que identifiquin on hi ha, en tot moment, un major risc de transmissió. Això permetrà fer una gestió entomològica i sanitària més dirigida i efectiva, considerant que millorar la gestió dels vectors d’aquestes malalties és, ara per ara, la millor vacuna per protegir a la població.

Amb aquest objectiu, es treballa en el desenvolupament de models matemàtics dinàmics i espacials que avaluïn els riscos de salut pública de manera contínua. Els models s’alimentaran amb dades a temps real del programa de ciència ciutadana Mosquito Alert, informació dels serveis de control de mosquits, dades climàtiques i ambientals, així com dades sociodemogràfiques de la població humana. Els models també inclouran dades de mobilitat humana a partir de dades obtingudes de Twitter (tuits geolocalitzats), de telèfons mòbils i d’altres fonts, així com l’actualització de dades epidemiològiques, informant dels casos infectats, tant dels locals com dels casos importats des d’àrees on les malalties són endèmiques.

 

Desigualtat socioeconòmica i desigualtat de riscos sanitaris en la interacció humà-mosquit

El projecte analitzarà, amb particular atenció, si la creixent desigualtat social existent en les zones urbanes es tradueix en desigualtat de riscos sanitaris en relació a les malalties transmeses per mosquits. En particular estudiarà la incidència que determinades variables, especialment lligades a la classe social i al gènere, tenen sobre la interacció humà-mosquit. Detectar aquests factors permetrà proposar accions que permetin atenuar millor aquests riscs socialment diferencials.

Tota aquesta informació s’integrarà i es proporcionarà a temps real a les agències de salut pública en forma de mapes de risc que es presentaran en un portal de salut pública de gestió privada, però també, al públic en general. El desenvolupament d’aquesta eina es durà a terme amb la col·laboració del Centre de Coordinació de Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

El projecte està format per un equip interdisciplinari que inclou ecòlegs, sociodemògrafs, epidemiòlegs, entomòlegs, científics de dades i desenvolupadors informàtics, d’institucions de recerca nacionals i internacionals (Alemanya).

Descubre nuestros artículos sobre mosquitos, salud pública, gestión, educación

Leer más

¡Lucha contra los mosquitos vectores de enfermedades!

Descarga la app Mosquito Alert y si ves un mosquito tigre, un mosquito de la fiebre amarilla o sus lugares de cría envía una foto.