Interactiu i a temps real

Consulta, analiza, descarga y comparte las observaciones hechas por los ciudadanos

Totes les foto de mosquit rebudes són analitzades i validades per l’equip de entomòlogues i entomòlegs experts de Mosquito Alert. Una vegada s’ha confirmat l’espècie de mosquit, les observacions es fan públiques en el mapa amb el seu resultat. Els avisos de llocs de cria en la via pública també es representen en aquesta interfície.

El mapa públic de Mosquito Alert permet visualitzar les dades, filtrar-los per any, mes, franja de dies i províncies, elaborar un informe personalitzat i descarregar les dades per a analitzar-los.

On es troben els mosquits?

El mapa conté les observacions de mosquits i llocs de cria des de 2014 a l’actualitat, incorporant diàriament les notificacions validades pels experts. Es poden visualitzar les observacions de cinc espècies:

  1. Mosquit tigre (Aedes albopictus)
  2. Mosquit de la febre groga (Aedes aegypti)
  3. Mosquit del Japó (Aedes japonicus)
  4. Mosquit de Corea (Aedes koreicus)
  5. Mosquit comú (Culex pipiens)

Existeix una categoria “combo espècies” que inclou a dues espècies de mosquits molt similars entre elles. Quan els experts no aconsegueixen apreciar en les fotos el caràcter que diferencia totes dues espècies, l’observació es classifica com “combo espècies”.

On estan els seus llocs de cria?

Els llocs de cria en la via pública es representen en el mapa agrupats en tres categories: embornals amb aigua, embornals sense aigua, i altres, que inclou tot el que no són embornals.

Filtrar les dades

Totes aquestes dades poden filtrar-se per any, mes, seleccionar una data personalitzada, limitar a un municipi concret, o buscar una etiqueta específica. Si afegeixes una nota amb una etiqueta a les teves observacions podràs localitzar-les fàcilment en el mapa.

Models predictius

Mosquito Alert ha desenvolupat models que prediuen la probabilitat de trobada amb el mosquit tigre (Aedes albopictus) o el mosquit del Japó (Aedes japonicus) en una zona per cada mes. Les prediccions mensuals es basen en les observacions passades per un mes concret, i s’actualitzen a temps real amb les observacions de l’any en curs. Els models tenen en compte la quantitat de dispositius amb l’app Mosquit Alert en la zona i la qualitat i quantitat d’informes enviats per aquests.

Esforç de mostreig

Permet visualitzar la distribució dels usuaris de l’app Mosquito Alert en quadrícules de 2×2 km. La intensitat del color indica un major nombre de participants o que aquests han passat major temps a la zona. Conèixer la distribució dels participants és important per a poder desenvolupar els models predictius i en el futur elaborar models de riscos de transmissió de malalties. Sense aquesta informació no seria possible saber si en una àrea hi ha molts mosquits o molta participació. En ecologia aquesta dada es coneix com a “esforç de mostreig” i permet corregir les observacions per a fer-les comparables entre àrees.

Accedeix al mapa
Exporta les dades
Comparteix les dades
Crea projectes

Participa

Envia les teves observacions de mosquits

Participa