Ciència

Mosquito Alert complementa el treball científic d'universitats i experts i es consolida com a exemple de ciència ciutadana a nivell internacional

Ciència2019-06-20T14:11:34+02:00

Mosquito Alert té com a objectiu científic generar investigació quantitativa i modelització d’alt nivell per a:

(1) Comprendre la dinàmica de poblacions i els índexs de dispersió de les invasions dels mosquits transmissors de malalties; (2) Dissenyar estratègies efectives sobre el control i l’eradicació de les poblacions de mosquits; (3) Fer prediccions de risc amb paràmetres ambientals, socials i biològics

PUBLICACIONS

Vols formar part del nostre equip científic?

  • Estem buscant candidats PhD i Postdoc.
  • Envia’ns el teu CV, una breu carta de motivació i una descripció de les línies de recerca que t’interessin.
  • Consulta les oportunitats de finançament per fer el Doctorat i el Postdoctorat aquí.
CONTACTA AMB NOSALTRES

Àrees de recerca

Epidemiologia i salut humana

Una de les promeses bàsiques de la ciència és predir i anticipar-se per minimitzar riscos de salut i millorar la qualitat de vida dels éssers humans. Des Mosquito Alert volem mapejar i fer prediccions del risc de transmissió de les malalties transmeses pels mosquits com el dengue, la chikungunya, l’Zika i la febre groga. Partint de dades obtingudes a temps real, esperem en un futur proporcionar mapes de risc a temps real amb informació sobre el vector i sobre les epidèmies.

  • La ciència ciutadana ha ajudat a evidenciar la dispersión de mosquitos a través de vehículos. La interacció dels vectors amb els mitjans de transport humà és crucial per estudiar la interacció entre tots dos i avaluar el risc d’infecció.

Seguiment entomològic i de vectors de malalties

La ciència ciutadana està demostrant ser efectiva en l’alerta primerenca i el seguiment de mosquits vectors de malalties. És important comprendre millor com aquests nous mètodes poden millorar, comparar i combinar-se amb altres mètodes de vigilància tradicionals, com les trampes de ovoposició. La ciència ciutadana també pot proporcionar nous coneixements sobre qüestions actuals de recerca entomològica (per exemple, idoneïtat de l’hàbitat, distribució i abundància, rang de dispersió d’espècies, fenologia).

Ciència ciutadana, RRI i Educació

La participació pública en la ciència obre un ventall de reptes i noves línies de recerca (eg. Citizen Science: Theory and Praxis). Per exemple, és important comprendre les dades sociodemogràfiques del projecte i representar els patrons de participació. Per això és crucial entendre com els humans explotem l’ús de noves tecnologies, avaluar els impactes de les mateixes en la societat, i establir metodologies per permetre un compromís sostingut i de qualitat amb els participants. Hi ha, doncs, un gran espai per a estudis interdisciplinaris més enllà de la biologia dels mosquits i l’ecologia d’invasions, i tenint a veure amb la ciència ciutadana i les seves interseccions amb l’ètica, el màrqueting digital o l’educació 2.0.

Mosquit tigre. Foto: Pixabay CC0 PD

Demografia i desigualtats socials

Els creixents canvis demogràfics i la desigualtat social modelen el paisatge de la salut urbana i els patrons de connectivitat ciutadana. Els nostres resultats preliminars mostren correlacions positives entre desigualtat social i abundàncies de mosquits portadors de malalties. Desigualtat i problemàtiques relacionades amb transmissió de malalties per mosquits es potencien en un cicle de retroalimentació positiva que no és fàcil de trencar. El nostre objectiu és combinar dades espacials sobre patrons socioeconòmics amb dades de mosquit alert per estudiar aquestes interaccions a diferents escales, i proposar accions de mitigació ja no relacionades amb el vector sinó amb aspectes directament relacionats amb l’augment creixent de la desigualtat social.

Ciència ciutadana, polítiques ambientals i gestió mediambiental i de salut pública

Mosquit Alert ha impulsat la ciència ciutadana i ha demostrat que la participació pública i les dades no autoritzats poden influir en les polítiques i els procediments públics. No obstant això, segueix sent necessària la quantificació de l’èxit (per exemple, la relació entre dades ciutadanes i accions de control per part d’organismes públics), així com una anàlisi més profunda de les oportunitats i barreres trobades en el procés, com la ciència ciutadana està relacionada amb ciutats intel·ligents i oberta govern i innovació i com les plataformes tecnològiques poden dissenyar millor per satisfer millor les necessitats dels actors públics i els que prenen les decisions.

Big Data i tecnologia disruptiva

Les anàlisis de Big Data, la tecnologia disruptiva i la ciència ciutadana es poden combinar per millorar els sistemes de risc de salut, produir nous coneixements científics i tornar ràpidament tot això a la societat. Aquestes tècniques prometen proporcionar solucions per manejar els conjunts de dades grans i heterogenis generats per projectes científics ciutadans, incloent la possibilitat d’estimació i modelització de dades a temps gairebé real, mitjançant mètodes de validació i / o classificació automatitzada (processament i reconeixement d’imatges, aprenentatge automàtic, classificadors automatitzats).

Lluita contra els mosquits vectors de malalties!

Descarrega l’app Mosquito Alert i si veus un mosquit tigre, un mosquit de la febre groga o els seus llocs de cria envia una foto.

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre totes les novetats sobre Mosquito Alert

Coordinadors Mosquito Alert

ICREA
CREAF