En el món hi ha al voltant de 3.500 espècies de mosquits. De totes elles, unes poques són responsables de la transmissió de patògens i paràsits a humans i animals. Encara així, les prediccions indiquen que més de la meitat de la població humana està exposada al risc de contreure malalties transmeses pels mosquits.

Alguns dels mosquits que poden ser responsables de la transmissió de malalties a Europa són espècies invasores. Espècies no originàries del lloc, però amb gran capacitat per a adaptar-se i prosperar en els entorns urbans i suburbans de tot el món. Aquestes espècies que es desenvolupen tan bé a les nostres ciutats són, al mateix temps, els mosquits de major importància epidemiològica, ja que tenen la capacitat de transmetre malalties exòtiques greus quan els seus agents patògens són introduïts a Europa.

En Mosquito Alert ens centrem en l’estudi i desenvolupament d’un sistema de vigilància de mosquits invasors i del mosquit comú, alguns dels quals són importants transmissors de malalties:

El cos dels mosquits es divideix en tres parts: cap, tòrax i abdomen. Al cap trobem un parell d’antenes, un parell d’ulls composts i les peces bucals modificades en estilets per a penetrar en teixits sòlids i aspirar aliments líquids. El tòrax té sis potes i un parell d’ales.

El patró dibuixat en el tòrax és important perquè és una de les característiques més fàcils d’observar i és important per a diferenciar a unes espècies d’unes altres. D’aquí la importància de procurar fotografiar aquesta part del cos quan s’envien fotos a través de l’app.

Per a saber més de cadascuna de les espècies visita les seves pàgines:

Aedes albopictus

Mosquit tigre

Aedes aegypti

Mosquit de la febre groga

Aedes japonicus

Mosquit del Japó

Aedes koreicus

Mosquit de Corea

Culex pipiens

Mosquit comú

Descarrega’t l’app Mosquito Alert i fes-nos arribar les observacions d’aquests mosquits

Cicle de vida dels mosquits

Els mosquits són insectes amb un cicle de vida complex, en el qual adults i larves ocupen hàbitats diferents i tenen formes de vida diferents. Les larves són aquàtiques. Els adults (1) són terrestres que dipositen els ous (2) sobre o prop de l’aigua, o llocs humits. Les larves  (3) es mouen de manera sinuosa en l’aigua, alimentant-se de microorganismes i matèria orgànica en suspensió, pujant a la superfície de l’aigua per a respirar oxigen atmosfèric gràcies a un òrgan especial. Als pocs dies, depenent de la temperatura, les larves es transformen en pupes de forma arrodonida (4). En aquest estadi no s’alimenten, sinó que està tenint lloc la metamorfosi de larva aquàtica a adult.

¿Por què piquen?

En fase adulta, mascles i femelles tenen una alimentació diferent. Els mascles s’alimenten únicament del nèctar de les flors. Les femelles també s’alimenten de nèctar, però per al desenvolupament dels ous necessiten proteïnes que obtenen de la sang. És per això que només les femelles piquen. És a través de les picades que, en alguns casos, poden transmetre virus i altres patògens ja que en elles ens inoculen la seva saliva.

Per a saber més sobre els virus i altres patògens que pot transmetre el mosquit tigre i les altres espècies, fes clic sobre la imatge de cada malaltia.

Chikungunya

Febre groga

Febre del Nil Occidental

Dirofilariosi