En aquest repositori compartim el conjunt d’imatges de mosquits recopilades pel projecte Mosquito Alert des 2014 per realitzar tasques de classificació d’imatges.

Feu clic aquí per descarregar totes les imatges

Carpetes amb les imatges

Les imatges estan arxivades en carpetes individuals per any. Cada carpeta conté dos arxius:

1. images.tar.gz.

Un arxiu comprimit amb el conjunt d’imatges. Cada imatge és un arxiu «.png» amb un nom de fitxer de nombre de sis dígits (per exemple, 012345.png).

2. imgRef.txt.

Un arxiu csv file amb la informació de les imatges:

 • columna 01. ‘imgNmb’, número de la imatge (tal que el nom de l’arxiu de la imatge corresponent sigui str (imgNmb) .zfill (6) + ‘. png’);

 • columna 02. ‘imgId’, identificador de la imatge intern de Mosquito Alert (per a fins interns);

 • columna 03. ‘rprtId’, identificador de l’informe de Mosquito Alert (per a fins interns);

 • columna 04. ‘imgDate’, data de la imatge;

 • columna 05. ‘imgTime’, moment de la imatge; (La data de ser pujada a servidor);

 • columna 06. ‘imgLon’, localització de la imatge, longitud;

 • columna 06. ‘imgLon’, localització de la imatge, longitud;

 • columna 08. ‘imgClass’, les imatges poden haver estat classificades amb les següents categories:

  • ‘mosquito species’ (e.g. ‘Ae. albopictus’, ‘Ae. aegypti’) al ‘reportar alguna de les espècies buscades pel projecte;

  • ‘otherSpecies’, al reportar una altra espècie de mosquit que no és de les buscades pel projecte;

  • ‘canNotTell’, quan la fotografia no permet identificar els caràcters i classificar l’espècie;

  • ‘site’, quan es reporta un lloc de cria de mosquits;

  • ‘otherSites’, quan es reporta un lloc de cria que és rebutjat;

 • columna 09. ‘imgLabel’, les etiquetes de les imatges poden ser les següents:

  • Si la imatge ha estat validada per un expert, l’etiqueta pot ser una d’aquestes: + ‘confirmed’; + ‘probable’ (aquestes categories només s’apliquen a les espècies buscades pel projecte);

  • Quan no hi ha hagut una validació de les imatges pels experts, s’etiqueten com: + ‘notClassified’,

 • columna 10. ‘hidden’, una bandera o senyal que per diferents raons (e.g. ofensiva, conflictiva) no es mostra al mapa públic;

TASQUES DE CLASSIFICACIÓ SUGGERIDES:

 1. Classificació àmplia: classificar imatges per classe d’imatge

 2. Identificació d’espècies: es suggereix una classificació binària suau (per exemple, «Ae.albopictus» versus NO_Ae.albopictus)

 3. Classificació 1 del lloc de cria: embornal / no embornal. (Les etiquetes específiques per a aquesta tasca es proporcionaran en una propera versió).

 4. Classificació del lloc de cria 2: embornal amb / sense aigua. (Les etiquetes específiques per a aquesta tasca es proporcionaran en una propera versió).

Notes: Un informe pot contenir diverses imatges (el mateix «rprtId» per a diferents «imgId»). En general, les imatges són similars, però en alguns casos no ho són (per exemple, una imatge enfocada i una borrosa, una imatge d’un mosquit i una imatge d’una picada). Els experts validen i etiqueten els informes en funció de la imatge més informativa associada a l’informe. En nom de la precisió, la imatge més informativa és l’única que està etiquetada i la resta roman com ‘notClassified’. Per aquesta raó, recomanem entrenar els classificadors només amb imatges etiquetades. El conjunt d’imatges ‘notClassified’ podria usar-se com un conjunt de prova considerant les etiquetes de l’informe com una indicació aproximada de l’etiqueta de la imatge.

CONTACTE

info@mosquitoalert.com

Si us plau, fes-nos saber que us heu baixat els arxius, el que penseu fer amb ells i qualsevol resultat interessant que pugueu obtenir. Estarem encantats de saber de tu.

L’equipo de Mosquito Alert,

Gràcies !

Haga clic aquí para descargar las imágenes