POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL WEB www.mosquitoalert.com

Política de Privacitat aplicable al tractament de dades personals del Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). > Consultar aquí

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE L’APP MOSQUITO ALERT

El projecte Mosquito Alert (d’ara en endavant, “el Projecte”, en qualsevol dels noms que hagi pogut tenir en el passat o pugui adquirir en el futur) recull, entre altres, dades i imatges compartides pels voluntaris i els posa a disposició de terceres parts i del públic general. Per tal de protegir la privacitat dels seus voluntaris, s’evita la recopilació d’informació que pugui identificar de manera individual a una persona física determinada. Així, en l’enviament de dades i fotografies, no es demanen noms, adreces, contrasenyes o qualsevol altra informació personal dels voluntaris. Sí que es recullen les ubicacions exactes de les observacions ciutadanes durant l’enviament d’informes, que poden coincidir amb la ubicació exacta dels voluntaris, però aquesta informació es vincula només a l’informe i a un identificador d’usuari generat de forma aleatòria. El Projecte també recull la ubicació aproximada dels voluntaris a intervals aleatoris en el temps (per tal d’avaluar les àrees geogràfiques cobertes o explorades pels voluntaris), però aquesta informació també es vincula únicament a un identificador d’usuari generat de manera aleatòria. Els voluntaris poden incloure notes i fotografies en els seus informes, però és la seva responsabilitat no incloure en aquestes notes i fotografies, qualsevol informació que desitgin mantenir en privat o qualsevol informació que violi els drets de privacitat dels altres o sigui incompatible amb l’acord de l’usuari del Projecte.

El Projecte disposa de mecanismes per evitar que les dades de caràcter personal que poguessin haver enviat els usuaris per error, tot i les mesures d’anonimització, no siguin compartits amb el públic general. Tot i això, si en algun cas particular aquestes mesures no evitessin, per error, la publicació d’una dada de caràcter personal, s’anima a les persones que així ho detectin a notificar-ho als responsables del Projecte, per a procedir a eliminar la seva aparició de l’espai públic si fos possible. El Projecte no pot garantir l’eliminació de les dades de caràcter personal que puguin ser recopilades pel Projecte malgrat les mesures d’anonimització, ni que aquests no siguin visibles pels integrants del Projecte o per qualsevol dels seus col·laboradors o terceres persones amb accés al conjunt de les dades del Projecte.

S’adverteix que en el cas de compartir les seves observacions (informes) en qualsevol mitjà públic, com per exemple en xarxes socials, els voluntaris estarien relacionant les seves observacions amb les seves dades personals (ex. compte personal en xarxes socials), invalidant per decisió del propi voluntari, el fet que la seva participació al Projecte és anònima.

La llista detallada de la informació recopilada és la següent:

  • Informes recollits i enviats pels voluntaris en relació a llocs de cria i albiraments de possibles mosquits tigre o de la febre groga, així com les missions específiques i les seves respostes. Això inclou la ubicació precisa de les observacions dels voluntaris i les fotografies, notes o qualsevol altra informació que el voluntari afegeixi a l’informe.
  • Informació sobre la ubicació aproximada dels voluntaris, mostrejada a intervals de temps aleatoris. Aquesta informació es recull amb finalitats científiques, per conèixer les àrees geogràfiques explorades pels voluntaris (esforç de mostreig, és a dir, en quines zones hi ha o no participació i en quina mesura, per poder-ho relacionar amb el nombre d’observacions en aquesta mateixa zona, per exemple amb tècniques de modelització o estadístiques), i per millorar el coneixement sobre vies de dispersió del mosquit tigre relacionades amb la mobilitat humana (és a dir, entendre millor la relació entre la mobilitat de les persones a gran escala i la dispersió d’aquestes espècies en el territori). Aquesta informació és de gran interès científic. Per evitar la recol·lecció precisa de la ubicació dels voluntaris, les latituds i longituds s’arrodoneixen als 0,025 graus més propers abans de transmetre la ubicació des del dispositiu. Així, és impossible determinar la ubicació real, dins d’una àrea de 0,025 graus de latitud per 0,025 graus de longitud (~4 km2). En qualsevol cas, els voluntaris poden desactivar aquesta opció, activada per defecte, en la configuració de l’aplicació.
  • Informació sobre el model de telèfon, bateria, configuració d’idioma, i la instal·lació de l’app del Projecte (és a dir, la versió instal·lada, el sistema operatiu i la versió en la qual s’instal·la). Aquesta informació s’utilitza per ajudar l’equip d’investigació a millorar l’aplicació.