Aedes Invasive Mosquito (AIM) COST

Projecte financiat per:

  • Coordinadora: Alessandra della Torre, Università di Roma SAPIENZA, Italia

  • Atorgat per: COST European Cooperation In Science & Technology

  • Durada: 2018-2022

  • Entitats que participen en el projecte: Università di Roma SAPIENZA, University of Novi Sad, University of Balearic Islands, National Reference Centre (NRC) of the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA), Institute of Public Health of Tirana, Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), Friedich-Loeffler-Institut (FLI), Cyprus Institute (CyI), University of Trento – Fondazione Edmund Mach, Oxford University, Benaki Phytopathological Institute (BPI), Universidae Nova de Lisboa (UNL), French National Research Instiute for Sustainable Development, European Biological Control Laboratory (EBCL), University of Thessaly, Hellenic Agricultural Organization – DEMETER, Public Health England, Santé Publique France, Georges Lemaître Centre for Earth and Climate Reseach UCL Louvain, University of Agricultural Science and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Hacettepe University,

  • Web del projecte: www.aedescost.eu

Explicació del projecte

Objectius:

AIM-COST

té l’objectiu de crear una xarxa transfronterera a escala europea per a la vigilància i el control de mosquits invasors del gènere Aedes, com ara el mosquit tigre (Aedes albopictus), el mosquit del Japó (Aedes japonicus) o el mosquit de la febre groga (Aedes aegypti).

La situació d’aquestes espècies a Europa està canviant molt ràpidament, per una banda, les espècies establertes segueixen en contínua expansió, per una altra, apareixen any rere any introduccions de noves espècies en diferents estats membres. Tot i tractar-se d’un problema global, la seva vigilància, seguiment i control està fragmentada a nivell administratiu sense uns protocols compartits entre els diferents països que permeti comparar i avaluar la situació a escala continental.

La presència d’aquests mosquits invasors representa un nou problema de salut pública per Europa. En la darrera dècada els països de l’arc mediterrani han tingut casos autòctons de Chikungunya, dengue i Zika, malalties pròpies de regions tropicals, atribuïts a la presència del mosquit tigre. El seu seguiment i control requereix una recerca multidisciplinària, així com la combinació de mètodes convencionals i innovadors.

Per aquesta raó, el programa AIM-COST reuneix un gran nombre d’entomòlegs, ecòlegs, epidemiòlegs i agents de la salut pública per avaluar els mètodes de seguiment actuals, a partir dels quals es pretén, optimitzar, estandarditzar i promoure noves tècniques de vigilància, seguiment i control. Aquesta harmonització del sistema de seguiment dels Aedes invasors a Europa inclou la incorporació de la ciència ciutadana mitjançant la plataforma Mosquito Alert com a eina per complementar els seguiments convencionals amb trampes. AIM-COST vol definir uns protocols que siguin assumibles i aplicables en tots els països. Això farà possible la comparació de resultats entre territoris i promourà el compartir les dades.

Tenir uns protocols i eines de vigilància estandarditzades permetrà modelitzar millor les dades i produir mapes de presència i/o abundància dels mosquits que són de gran utilitat alhora de controlar les poblacions de mosquits i d’avaluar el risc de transmissió de les diferents malalties, per part dels agents sanitaris amb competències en diferents escales territorials, des de l’escala municipal fins a l’escala pròpiament europea.

Harmonitzar la vigilància, seguimient i control dels mosquits Aedes a escala europea

El projecte consta de tres grups de treball: (WG1) la vigilància i seguiment dels mosquits invasors Aedes, (WG2) eines de control d’aquests mosquits, i (WG3) difusió i comunicació de la problemàtica i els resultats obtinguts.

Mosquito Alert participa en el primer dels grups (WG1) liderant una plataforma de ciència ciutadana que pugui operar a nivell europeu, incorporant entomòlegs de diferents països entre els seus experts per validar les fotos rebudes des de Europa a través d’una nova versió de l’aplicació de mòbil de Mosquito Alert, i promovent la utilització combinada de la ciència ciutadana i mètodes de trampeig tradicional. La utilització de mètodes de vigilància convencionals, juntament amb programes innovadors de ciència ciutadana en les mateixes àrees possibilitarà la calibració i comparació del dos mètodes, per finalment fer propostes de com combinar totes dues metodologies arreu d’Europa.

Descubre nuestros artículos sobre mosquitos, salud pública, gestión, educación

Leer más

¡Lucha contra los mosquitos vectores de enfermedades!

Descarga la app Mosquito Alert y si ves un mosquito tigre, un mosquito de la fiebre amarilla o sus lugares de cría envía una foto.