PICAT – Plataforma integral per al control d’arbovirosis a Catalunya

Les arbovirosis emergents (Zika, dengue, Chikungunya) han adquirit una rellevant importància en els darrers anys. Les favorables condicions climatològiques, la presència dels vectors transmissors i els nombrosos viatges internacionals, fan de la mar Mediterrània, i especialment Catalunya, una zona d’alt risc per a la introducció d’aquestes malalties.

Uns sistemes de vigilància centralitzats i agències de salut pública amb recursos limitats, podrien no ser suficientment operatius per donar una resposta adequada enfront a una nova amenaça d’aquest tipus.

La plataforma PICAT pretén integrar tota la informació rellevant que pot determinar l’aparició de casos autòctons al nostre territori i crear una xarxa amb els principals agents involucrats (atenció primària, centres especialitzats, centres de recerca avançada, agències de salut pública i societat civil). Mitjançant el desenvolupament d’un sistema innovador de gestió de dades i de software avançat, es generaran eines d’anàlisi i visualització de dades geolocalitzades (incloent simulacions) en mode interactiu que ajudaran a predir el risc potencial d’epidèmies i dinàmica de les infeccions, ajudant a optimitzar les intervencions de control epidemiològic. A més, incorporem a la ciutadania com a font activa d’informació i agents per al control de determinants epidemiològics, contribuint a un canvi de model en la presa de decisions.

Finalment, mitjançant la millora de la capacitat diagnòstica dels laboratoris de referència i accions formatives tant dels professionals de la salut com de la societat, s’enforteix la capacitat de resposta enfront a malalties emergents.

Membres del PICAT:

        logo-creaf           

 

Nota de premsa PICAT (7/6/2018)

Vall d’Hebron lidera el desenvolupament d’un sistema d’alerta del risc d’aparició d’arbovirosis autòctones com el Zika o el dengue

> Llegir la nota