#MosquitoAlertBCN

Projecte financiat per:

  • Coordinador: Frederic Bartumeus, CREAF, Barcelona, Espanya

  • Atorgat per: Ajuntament de Barcelona i Fundació “la Caixa”

  • Durada: 2020-2021

  • Entitats que participen en el projecte: CREAF, UPF, IRIDEON SL, Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

  • Web del proyecto: www.mosquitoalert.com

Explicació del projecte

Objectius:

#MosquitoAlertBCN vol posar a Barcelona al capdavant en el control intel·ligent del mosquit tigre. Desenvolupar a la ciutat una experiència pionera que pugui ser exportada a la resta de ciutats espanyoles i del món, com a mecanisme de combatre les malalties transmeses per mosquits.

L’objectiu final és crear un sistema de predicció a temps real del risc de transmissió de les malalties associades al mosquit tigre, com el dengue o el chikingunya, per a anticipar-se i prevenir brots epidemiològics. El sistema serà una eina pràctica que s’incorporarà a la gestió actual de l’espècie, comptant per a això amb la participació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Elaborar models de riscos a temps real implica poder quantificar la distribució i dinàmica temporal de les poblacions de mosquit tigre a la ciutat. Obtenir informació quantitativa de qualitat i prolongada en l’espai i el temps és costós mitjançant les tècniques de mostreig tradicionals, per això es proposa la combinació de la ciència ciutadana, amb l’ús de paranys intel·ligents d’última generació.

El primer pas és calibrar les observacions rebudes mitjançant l’app Mosquito Alert amb les captures de mosquits realitzades amb paranys professionals. Cal comprovar si hi ha una relació entre unes dades i unes altres. A l’hora de calibrar les dades de ciència ciutadana, cal tenir en compte l’esforç de mostreig, és a dir considerar quants usuaris amb l’app s’està movent per la zona. No és el mateix tenir 10 observacions en una zona on hi ha 5 persones buscant mosquits, que 10 observacions on hi ha 20 persones buscant mosquits. Conèixer l’esforç de mostreig és bàsic per a poder calibrar les dades de ciència ciutadana.

Les dades per a calibrar les observacions de Mosquito Alert s’obtindran de dues xarxes de paranys diferents distribuïts per la ciutat de Barcelona. La primera, una xarxa pilot de 5 paranys intel·ligents que identifiquen l’espècie de mosquit que capturen i envia la informació a temps real via wifi. La segona, una xarxa més gran que estarà composta per desenes de paranys professionals per a capturar mosquits adults. Els mosquits es recolliran freqüentment i es classificaran i contaran per experts entomòlegs. Les dades de les dues xarxes permetrà calibrar les observacions ciutadanes al temps i al espai.

Seguiment intel·ligent i participatiu del mosquit tigre

Estimar el risc de les malalties transmeses pels mosquits, implica, a més de saber quants mosquits hi ha, on i quan, saber com interaccionen amb els humans. A major interacció i picades, major és la probabilitat de transmissió d’una malaltia, i per tant major el risc. L’app Mosquito Alert s’adaptarà per a recollir informació sobre les picades de mosquits per a integrar aquestes dades als models de risc.

Es desenvoluparà un sistema automàtic que integri tota aquesta informació i en el futur es pugui elaborar mapes de risc a temps real per a enfortir la capacitat de gestió i control de la ciutat. Un model d’alerta primerenca que podria exportar-se a altres urbs nacionals i mundials per a la reducció i gestió de riscos vinculats als mosquits.

Descubre nuestros artículos sobre mosquitos, salud pública, gestión, educación

Leer más

¡Lucha contra los mosquitos vectores de enfermedades!

Descarga la app Mosquito Alert y si ves un mosquito tigre, un mosquito de la fiebre amarilla o sus lugares de cría envía una foto.