Dades enviades i usuaris registrats (acumulats des de 2014)

Dades enviades a l’app a temps real