Mosquito Alert és un projecte de ciència ciutadana cooperatiu sense ànim de lucre, coordinat per diferents centres de recerca públics. L’objectiu és estudiar, vigilar i lluitar contra l’expansió de mosquits invasors capaços de transmetre malalties globals com el dengue, el Zika o la febre del Nil Occidental. El mosquit tigre i el mosquit de la febre groga, són algunes de les espècies invasores que vigila Mosquito Alert. 

La vigilància es duu a terme amb l’app Mosquito Alert, que permet a qualsevol persona notificar, mitjançant una foto, la possible troballa d’un dels mosquits estudiats, així com la dels seus llocs de cria en els espais públics. Al costat de la foto es recull la localització de l’observació així com una altra informació necessària per a ajudar en la identificació de l’espècie. Un equip humà de entomòlegs experts s’encarrega de validar les fotos rebudes i notificar el resultat al participant. Finalment el resultat es publica en el mapa públic, on es poden consultar i descarregar les observacions registrades des de l’any 2014, així com explorar els models de probabilitats desenvolupats a partir de les observacions ciutadanes. 

La informació obtinguda a través de l’app Mosquito Alert complementa el treball científic en la vigilància dels mosquits invasors, i pot ser utilitzada pels gestors de la salut pública per al seguiment i control d’aquests mosquits en barris i ciutats.

Informes anuals

2019
2018

ES / CAT / EN

2017

ES / CAT / EN

2016

ES / CAT / EN

2015

ES / CAT / EN

Material del projecte

Guia de macrofotografia

pdf  cat / esen

Pòster del cicle de vida

català i castellà

Pòster informatiu

pdf  cates

Díptic informatiu

pdf es / cat

Fitxa embornals de Barcelona

pdf es / cat

Un projecte lliure i de codi obert

El software utilitzat a l’app Mosquito Alert és lliure i de codi obert. Es distribueix sota una llicència que permet utilitzar, canviar, millorar el software i re-distribuir-lo, ja sigui en la seva forma modificada o bé en la forma original

A Mosquito Alert cuidem la teva privacitat. Per això la teva participació és anònima i no tota la informació es distribueix al públic general. Consulta la Política de privacitat de l’app Mosquito Alert i  l’Acord d’usuari de l’app Mosquito Alert. 

Anar a Github Movelab

Un projecte de ciència oberta

Mosquit Alert és un projecte de ciència oberta, per això les dades i obres recollides es fan públiques en un mapa interactiu en línia i part de la base de dades es distribueix al públic sota llicència CC0 a la plataform Zenodo.

Compartim totes les imatges recollides pels usuaris un cop han estat validades pels experts a través de la plataforma GitLab perquè puguin ser utilitzades per altres investigadors.

Anar a Gitlab
Anar a Zenodo

Lluita contra els mosquits vectors de malalties!

Descarrega l’app Mosquito Alert i si veus un mosquit tigre, un mosquit de la febre groga o els seus llocs de cria envia una foto.