One Health PACT (Predicting Arbovirus Climate Tipping points)

Projecte financiat per:

  • Coordinadora: Marion Koopmans, Erasmus Universitair Medisch Centrum (EMC) Rotterdam, Països Baixos

  • Atorgat per: The Dutch Research Council (NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

  • Durada: 2019-2024

  • Entitats que participen al projecte: Erasmus University Medical Centre (EMC), Avans University of Applied Sciences, Leiden University Medical Center, Leiden University/Naturalis, Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW), Radboud University Medical Centre, University Medical Center Utrecht, Utrecht University, Wageningen University & Research, Deltares, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), Red Cross Blood Bank Foundation Curacao, Sanquin, Technasium Foundation, Centre for Monitoring of Vectors (CMV), Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)

  • Web amb la participació de la ciència ciutadana en el marc de el projecte: Mosquit Alert a One Health PACT

Explicació del projecte

Objetius:

One Health PACT és un projecte d’àmbit holandes per anticipar-se als brots de malalties infeccioses en humans i animals. Una densitat poblacional alta, amb una gran quantitat d’animals de granja en un paisatge d’aiguamolls i canals, i un intens comerç internacional i de viatgers, fan del Països Baixos una regió vulnerable a brots de malalties infeccioses. L’objectiu del projecte és preparar al país a un brots cada cop més freqüents a Europa d’una manera integrada. Com la salut de les persones, els animals i el medi ambients estan interrelacionades, la manera més efectiva de fer-se fort davant aquestes nous riscos és treballar de manera interdisciplinària.

L’equip de One Health PACT es centra principalment en les malalties transmeses per vectors, principalment pels mosquits. En les darreres dècades, el comerç internacional ha donat lloc a la introducció d’espècies exòtiques de mosquits a Europa, i el canvi climàtic està afavorint la seva extensió pel continent. Mosquits invasors com el mosquit tigre (Aedes albopictus) poden transmetre els virus de malalties com el dengue, el Zika o el chikungunya. Però també els mosquits natius, com el mosquit comú (Culex pipiens) poden transmetre virus d’origen tropical, principalment entre els ocells, que ocasionalment poden saltar als humans. Entre 2016 i 2018 s’han detectat als Països Baixos brots del virus Usutu (USUV) que han causat una major mortalitat entre les merles del país.

Amb una visió integral d’aquest problema, s’investiga l’impacte del canvi climàtic, la gestió del aigua, els mètodes agrícoles i ramaders, i la importació de malalties pel comerç i turisme, sobre la probabilitat d’un brot d’alguns dels virus transmesos pels mosquits. Per això es desenvolupen noves eines per avaluar el risc i la detecció primerenca. L’enfoc de One Health PACT consisteix en quatre pilars complementaris i interactius entre ells: (1) el mapeig dels ecosistemes, (2) pronòstic i detecció primerenca, (3) avaluació de l’impacte i severitat, i (4) intervencions.

Preparar-se pels brots de virus transmesos per mosquits en uns ambients que estan canviant ràpidament

Un d’elles serà el mapeig dels ecosistemes, que consisteix en recollir mostres de mosquits als diferents ambients per analitzar i buscar patògens. Per poder cobrir el territori es desenvoluparà un programa de ciència ciutadana que ajudi en la recol·lecció i validació de les dades. Mosquito Alert contribueix, juntament amb Muggenradar, amb el desenvolupament d’activitats de ciència ciutadana per escoles i instituts perquè ajudin a recollir dades sobre la presència dels mosquits i la interacció humà-mosquit. Els ciutadans i alumnes de secundaria també proporcionaran dades sobre ocells, l’aigua o faran servir l’app de viatges “GGD reist mee”.

El projecte també agafarà mostres d’altre animals vertebrats, com ocells, rates i animals de granja, per fer anàlisis buscant els patògens que poden transmetre els mosquits per tenir una visió general del risc abans de que sorgeixi un cas entre la població humana. La idea és poder anticipar-se en lloc de com es fa fins ara, investigar a partir del brot i recrear els fets. Amb tota la informació es generaran nous models que permetin predir com els canvis als ecosistemes poden augmentar el risc d’aquestes malalties. L’ambició del projecte és estar preparats pels brots d’arbovirus en uns ambients que estan canviant ràpidament tant pel canvi climàtic com en la gestió del paisatge i les pràctiques d’explotació. La detecció primerenca dels virus i els seus riscos pot salvar vides.

VEO_NDP

En aquest enllaç es pot seguir la participació i els resultats previs obtinguts a través de Mosquit Alert als Països Baixos en el marc de l’One Health PACT.

Descubre nuestros artículos sobre mosquitos, salud pública, gestión, educación

Leer más

¡Lucha contra los mosquitos vectores de enfermedades!

Descarga la app Mosquito Alert y si ves un mosquito tigre, un mosquito de la fiebre amarilla o sus lugares de cría envía una foto.