Aquesta setmana marca l’inici del curs de formació dirigit al professorat que participarà en el programa educatiu Mosquito Alert. Més de cinquanta centres educatius de tot l’estat participaran en aquesta capacitació, que abordarà l’ecosistema Mosquito Alert i el potencial de la ciència ciutadana per a estudiar l’expansió dels mosquits vectors de malalties. Al llarg del curs es facilitaran totes les eines i instruccions necessàries per a dur a terme el projecte de manera independent en els centres educatius que han estat seleccionats per a participar en el programa.

Professorat en la primera sessió formativa

El programa educatiu

L’objectiu principal del programa educatiu és fomentar la curiositat i el pensament crític i científic, permetent a l’alumnat (sobretot al de major edat) plantejar preguntes investigables. Més enllà de la possibilitat de dur a terme la recerca en sí, es busca que, a través de la indagació, es permeti una aproximació a com es plantegen i resolen les preguntes en el món acadèmic.

El programa està adaptat per a diferents franges d’edat i s’estructura en tres modalitats segons el curs participant:

Educació Primària (5è i 6è). En aquests cursos es planteja una activitat focalitzada en la recol·lecció de mostres.

Educació Secundària (1r, 2n i 3r ESO). En aquests cursos, l’activitat es focalitza en el disseny i implementació d’una campanya de comunicació en l’àmbit de la salut pública i l’elaboració d’un mapa comunitari de punts de cria.

Educació Secundària. (4t ESO i Batxillerat). En aquestes franges d’edat, l’objectiu és que l’alumnat es plantegi una pregunta investigable. Més enllà de poder realitzar-la amb major o menor precisió, la importància és el procés d’elecció d’una pregunta objectivable, d’identificació de variables, la seva mesura i quins possibles resultats es podrien obtenir i amb quina finalitat.

Aquest sistema permet un treball a llarg termini i que l’alumnat pugui participar en les diferents modalitats al llarg de la seva etapa escolar.

Les sessions formatives

El curs de formació per al professorat consta de diferents sessions teòriques (d’una hora i mitja cadascuna) a les quals s’assigna plaça segons les edats del grup classe i una sessió pràctica de dues hores.

  • Sessió formativa I. Comunicadors científics (1r-3r ESO), i Joves Investigadors (4t ESO i Batxillerat). Aproximació teòrica.
  • Sessió formativa II. Recol·lectors de mostres (Primària). Aproximació teòrica.
  • Sessió formativa III. Comunicadors científics (ESO), de la teoria a la pràctica.
  • Sessió formativa III Joves Investigadors (4ºESO-Bach), de la teoria a la pràctica.
  • Sessió formativa V. Recol·lectors de mostres (Primària), de la teoria a la pràctica.

Calendarització

El programa educatiu es desenvolupa en 10/12 sessions, que s’inicien el 26 de febrer i acaben el 5 de juny, moment en el qual es presenten al Concurs Escolar Mosquito Alert, els productes finals generats.

Aquest curs compta amb el suport i la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i és desenvolupat per l‘Associació Mediambiental Xatrac, en col·laboració amb el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) i el Consell Superior d’Investigació Científica (CSIC).

El projecte educatiu està cofinançat per diferents entitats, entre elles, la Agència de Salut Pública de Barcelona  (ASPB), l’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona, el programa Ciutat Ciència, també del CSIC i la Universitat de les Illes Balears (UIB).