L’equip del projecte #MosquitoAlertBCN ha desenvolupat el primer mapa de risc diari de trobar un mosquit tigre a Barcelona. Es tracta d’un mapa digital, únic al món, que informa en temps real i a una escala de 20 metres sobre la probabilitat que un mosquit i una persona es trobin o interaccionin aquell dia. L’eina també permet fer una predicció d’aquest risc a set dies vista. La creació d’aquest mapa és part de #MosquitoAlertBCN, un projecte de recerca liderat pel CREAF que compta amb la participació de l’UPF, l’empresa IRIDEON i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i “la Caixa” en el Pla Barcelona Ciència 2019.

La finalitat de l’estudi és incorporar aquest model predictiu a la gestió de mosquits de la ciutat que duu a terme l’ASPB i contribuir a la millora del control d’aquests insectes a la ciutat.

El risc de trobada entre mosquits i persones es calcula amb un model matemàtic que es nodreix de dades de mosquit tigre obtingudes de diferents fonts a temps real. Per una banda, la informació obtinguda a través de la ciència ciutadana de Mosquito Alert, que permet des de fa anys que persones anònimes notifiquin les observacions del mosquit a la seva aplicació, i per altra, les dades obtingudes a partir de la xarxa de trampes intel·ligents i trampes tradicionals distribuïdes per la ciutat que gestiona l’ASPB. A més, el model després afina el risc incorporant altres factors que afavoreixen que un mosquit i una persona es trobin: informació sobre el tipus de paisatge urbà a Barcelona, dades sociodemogràfiques sobre la densitat de població i el seu poder adquisitiu, i dades climàtiques, com la temperatura, humitat relativa i vent, que condicionen l’activitat dels mosquits.

“El mapa ens indica el risc d’interacció entre les persones i els mosquits tigre i per això té en compte també dades sociodemogràfiques. Pot donar-se el cas, per exemple, que en un lloc pot haver-hi molts mosquits, però si la densitat de població és molt baixa, el risc de trobades serà baix, com passa a la zona de Vallvidrera o a la zona industrial del port de Barcelona. D’altra banda, el mapa revela que en zones amb més densitats de gent, la mateixa quantitat de mosquits suposa un risc d’encontres més elevat.”, explica John Palmer, investigador de la Universitat Pompeu Fabra i codirector de Mosquito Alert.

“Les noves tecnologies i la participació ciutadana han permès desenvolupar aquest sistema predicció a temps real del risc de mosquit tigre únic al món. Això fa que pugui esdevenir una eina pràctica que permeti anticipar-se i actuar de forma molt més dinàmica i efectiva en punts calents d’activitat de mosquits”, comenta Frederic Bartumeus, investigador ICREA al CEAB-CSIC i al CREAF i codirector de Mosquito Alert.

Ara per ara, el mapa desenvolupat per l’equip de #MosquitoAlertBCN es troba en fase de prova com a eina de gestió del mosquit tigre per part l’ASPB.

“La incorporació de mapes de risc i models predictius a curt termini ha de permetre fer una gestió dirigida, prioritzant la prevenció, i millorant el Programa de vigilància i control de vectors que duem a terme des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)”, afegeix Tomàs Montalvo, Responsable Programa de vigilància i control de mosquits de Barcelona.

D’altra banda, l’equip del projecte està treballant per implementar els models en un àmbit geogràfic més gran que arribi, en una primera fase a cobrir tota Catalunya, i més endavant, a Espanya. La idea és exportar aquest sistema a altres ciutats del món i convertir el mapa en una eina útil en la gestió del mosquit tigre.

Trampes intel·ligents per mosquits 

A més de les dades de ciència ciutadana, els mapes de predicció de risc es nodreixen de la informació obtinguda amb les trampes intel·ligents de l’empresa IRIDEON, aquestes són trampes professionals tradicionals, connectades a través d’Internet i equipades amb un sensor que, mitjançant la intel·ligència artificial identifica l’espècie que ha capturat, el seu sexe i la seva edat.

“Les dades de la trampa són enviades a l’ASPB i a Mosquito Alert en intervals de 15 minuts, es pot dir que gairebé a temps real”, explica Joao Encarnacao de IRIDEON.

Per altra banda, també utilitzen dades de trampes tradicionals, que ofereixen dades setmanals i que necessiten que un tècnic revisi i analitzi al laboratori els mosquits capturats al parany.

La predicció de la setmana

L’índex de risc va 0 a 1, on 1 és el valor més alt. El risc estimat en els darrers quatre anys mostra que la ciutat de Barcelona té en conjunt un risc baix que sovint no supera valors de 0,15 tot i que en alguns districtes o zones es poden arribar a valors de 0,2 en moments concrets de l’any, i variar molt d’un any per l’altre. Aquest any, per les condicions meteorològiques i les poques pluges que hi ha hagut al llarg de la primavera i principi d’estiu, els valors s’han mantingut baixos a tota la ciutat. Segons les dades històriques, del 2018 endavant, l’Eixample, Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi son els districtes amb els valors més alts.

Mapa del risc per barris a la ciutat de Barcelona (setmana del 30 de setembre al 5 d’octubre)