Mosquito Alert col·laborarà amb l’associació que agrupa empreses de control de plagues de tot Espanya