“Cada vegada hi ha més dones en els grups de recerca sobre malalties transmeses per vectors”