Innovar en les tècniques d’observació de la Terra és clau per prevenir les epidèmies provocades per mosquits