Desenvolupament d’eines de vigilància entomològica de base ciutadana d’implatació a Espanya, validades per estudis de camp que es combinen amb la vigilància i control de les malalties transmeses per mosquits

Projecte finançat per:

  • Amb el suport de el Plan de RecuperaciónTransformación y Resiliencia de l'Unió Europea. 

  • Durada: juliol de 2022 a juliol de 2023.

  • Membres del projecte: Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries, Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Explicació del projecte

Existeix una necessitat real d'enfortir els plans i accions de seguiment i control de mosquits vectors de malalties a Espanya  mitjançant propostes consolidades de participació ciutadana. Aquesta necessitat es veu reforçada per l'experiència adquirida en el seguiment d'Aedes albopictus i d'espècies similars, com Aedes japonicus en les quals les alertes ciutadanes han estat elements clau en la detecció precoç d'aquestes espècies en unes certes regions d'Espanya (Delacour-Estrella et al. 2014, 2015; Eritja et al. 2018, 2019; Ordóñez Iriarte et al. 2021).

Encara que els mecanismes d'alerta ciutadana (ex. telèfons d'alerta, formularis en línia, etc) són de gran interès i han demostrat la seva importància (ex. Millet et al. 2017; Sánchez Pérez et al. 2021; Carrillo et al. 2021), les plataformes i/o observatoris de ciència ciutadana basats a més en l'ús de noves tecnologies (Internet i telèfons mòbils) i integrats en l'administració pública sota un context d'innovació i ciència oberta poden oferir uns beneficis impossibles d'aconseguir en comparació amb sistemes més simples d'alertes ciutadanes: poden ser sistemes escalables (que permeten la recol·lecció de dades a escales temporals i geogràfiques àmplies i en continu), interoperables (amb mètodes que faciliten compartir i reutilitzar dades entre diferents actors), orientats a la generació de dades científiques, útils en contextos de modelització, i alhora que ofereixen mecanismes per a millorar la comprensió dels problemes de salut pública per part de la població i fomenten l'aplicació de mesures preventives en espais privats (Bartumeus et al. 2018, 2019; Sousa et al. 2020; Bernat et al. 2021).

En aquest sentit, la plataforma de ciència ciutadana Mosquito Alert és un instrument únic i de gran interès atès que pot donar resposta a totes aquestes necessitats. Mitjançant el projecte es pretén integrar la ciència ciutadana en l'administració pública per a l'estimació i avaluació del risc d'arbovirosis, coordinació de plans de gestió, i l'aplicació directa de mesures de prevenció i control.

El projecte compta amb els següents objectius:

- Millorar els sistemes de vigilància epidemiològica i de resposta enfront d'aquestes malalties a nivell local, autonòmic i nacional.
- Reforçar la vigilància entomològica dels vectors competents per a identificar la seva presència en una localitat i els condicionants ambientals que la propicien.
- Reforçar els mecanismes de coordinació i comunicació entre els agents .
- Reforçar la comunicació del risc a la població i fomentar la seva participació.