ASPB i Mosquito Alert treballen junts en el control i vigilància del mosquit tigre dels més de 75.000 embornals i més de 300 fonts ornamentals de la gran metròpoli. Mitjançant l’app, els ciutadans poden avisar de la presència de mosquit tigre i les dades recollides permeten prioritzar i organitzar les diferents actuacions de prevenció i control.

Així ho explicava el responsable del Programa de Control del Mosquit Tigre de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Tomás Montalvo, a l’article “El control de plagas en la gran metrópolis” del Dossier de Fauna Urbana de la revista La Meva Barcelona. L’article parla de malalties emergents i reemergents transmeses per vectors, de la dificultat amb la qual es troben les administracions per a identificar i mantenir a ratlla les plagues a les grans ciutats com Barcelona i de la necessitat d’un projecte com Mosquito Alert a l’hora de sumar esforços contra l’expansió del mosquit tigre.

Exemples de llocs de cria que podeu veure a qualsevol municipi i que es troben en enormes quantitats en una gran metròpoli.

L’ASPB realitza una vigilància continuada dels espais públics de la metròpoli barcelonina per al control i seguiment del mosquit tigre, a zones d’activitat potencial d’aquest mosquit. Alhora, recullen mostres periòdicament a partir del mes d’abril i fins al novembre i es nodreixen de la informació que proporcionen les incidències ciutadanes. Aquest control busca prevenir la proliferació del mosquit tigre i reduir-ne la presència, principalment per atenuar-ne les molèsties i la transmissió de les malalties que amenacen el continent europeu en l’actualitat.

Segons Montalvo, el problema clau en una gran metròpoli com aquesta, on hi ha més de 75.000 embornals i més de 300 fonts ornamentals, és que resulta complicat mantenir una vigilància estricta de tots els punts amb els recursos disponibles. És en aquest aspecte on l’app de Mosquito Alert marca la diferència, ja que permet als ciutadans avisar de la presència del mosquit tigre i les dades recollides permeten prioritzar i organitzar les diferents actuacions de prevenció i control.

Larves i pupes de mosquit tigre a l’aigua estancada d’una font ornamental de la gran ciutat.

Malauradament, no n’hi ha prou amb les accions que es realitzen a les zones públiques i això es deu a que la major part dels llocs de cria del mosquit tigre es localitzen a les parcel·les privades. És per aquest motiu que el control municipal d’aquesta espècie requereix d’una notable participació ciutadana i, per tant, resulta imprescindible una bona sensibilització i conscienciació de la població.

 

Llegiu l’article sencer aquí.