Un consorci liderat pel CSIC, específicament pel Centre d´Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i l’investigador Frederic Bartumeus i amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra, l’Institut Benaki de Fitopatologia (Grècia), la PIME espanyola Irideon, la PIME belga Avia-GIS i el Grup de Recerca Ambiental d’Oxford ERGO, ha desenvolupat el projecte FARSEER,

El projecte s’ha dut a terme en el marc dels premis d’innovació de l’EIC (European Innovation Council) de la Comissió Europea. Són premis a solucions innovadores a diferents reptes globals plantejats. En concret, el repte plantejat a què hem concorregut és: Detecció primerenca d’epidèmies.

Específicament el desafiament consistia a desenvolupar un prototip de sistema d’alerta primerenca escalable, fiable i rendible per pronosticar i monitorar malalties transmeses per vectors com la malària o el Zika per tal de reduir o evitar l’amenaça.

Mosquit Alert, peça clau del projecte FRASEER

El projecte FRASEER un sistema d’alerta primerenca capaç de proporcionar informació a temps real i de manera eficaç perquè els tècnics de salut pública preparin una resposta adequada davant el risc d’un brot epidemiològic de malalties transmeses per mosquits, com ara el dengue, el Zika o la febre del Nil Occidental, per tal de reduir o evitar l’amenaça.

Part de la solució innovadora és incorporar l’observatori de ciència ciutadana Mosquit Alert, sobre seguiment i control de mosquits invasors i/o vectors de malalties mitjançant metodologies de ciència oberta i la incorporació de noves tecnologies.

M’alegra molt veure que l’esforç d’anys amb la iniciativa de ciència ciutadana Mosquito Alert pugui ser reconeguda i utilitzada en sistemes d’alerta primerenca a nivell europeu o fins i tot global, explica el Dr. Frederic Bartumeus, codirector del projecte Mosquito Alert.

Fer ús de la ciència ciutadana de Mosquit Alert, situa les persones com a part fonamental del sistema de vigilància, així com de trampes intel·ligents (internet de les coses) per fer un seguiment de les poblacions de mosquits a temps real a una escala espacial sense precedents.

Estic orgullós de ser part d’aquesta iniciativa per millorar la capacitat d’alerta primerenca d’Europa per a malalties transmeses per mosquits, comenta Dr. John Palmer, investigador de la UPF i codirector de Mosquit Alert.

El seguiment a temps real de les poblacions de mosquits transmissors de malalties suposen una gran innovació que, en combinar-se amb variables climàtiques, ambientals i demogràfiques, permeten elaborar models diaris del risc de trobada amb mosquits i de possible transmissió de malalties. Es tracta d’un sistema de suport de presa de decisions per a experts en salut pública encarregats a la gestió dels mosquits que s’ha demostrat a escala municipal a Barcelona, ​​així com la seva escalabilitat a nivell d’Espanya i Europa.

Premis d’innovació del European Innovation Council

El premi s’alinea amb les polítiques i els reptes globals de l’Organització Mundial de la Salut, de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3, així com amb les prioritats transversals d’innovació i de ciència oberta. S’emmarca dins del Programa Marc Horitzó Europa. A més, s’espera que els resultats obtinguts i els prototips presentats es continuïn desenvolupant en el marc d’Horizonte Europa, incardinant els resultats en convocatòries específiques del nou programa marc.

El guanyador d’aquesta edició ha estat el projecte “Early Warning System for Mosquito-Borne Diseases (EYWA)“, un sistema que transforma el coneixement científic en una eina de presa de decisions, contribuint significativament a combatre i controlar l’amenaça de les malalties transmeses pels mosquits.