L’app està disponible per a usuaris d’Android i iOS. Per ara, l’app no està disponible per a Windows phone.