El mosquit tigre vola relativament poc, així que segurament els mosquits que veus al teu voltant tenen els punts de cria a prop. No obstant això, pot ser que no estiguin criant a casa teva sinó en algun lloc de la via pública, com ara en embornals, a casa dels veïns, etc. En aquest sentit, pot ser interessant que entre els veïns detecteu llocs de cria als espais privats i apliqueu tots junts les mesures de correcció. Si detecteu llocs de cria en els espais públics els podeu compartir amb l’app Mosquito Alert i comunicar els resultats al vostre ajuntament. Enviar dades mitjançant l’app i tenir-los validats al mapa públic us pot ser d’ajuda.