Aquestes espècies posen els ous en llocs que no acumulin gran quantitat d’aigua com petits dipòsits o recipients amb aigua estancada com plats de test, pneumàtics vells, embornals i fins i tot piscines amb poca aigua. No crien en rius, llacs, platges o grans estanys.

Necessiten disposar d’aigua estancada durant uns quatre dies perquè les seves larves aquàtiques puguin fer la metamorfosi a adults. Les femelles dipositen els ous en les parets internes dels recipients. Aquests ous són de color fosc i de forma allargada i són tan petits que són gairebé invisibles a simple vista. Els adults i els seus llocs de cria es troben propers ja que de forma natural els mosquits no solen desplaçar-se més de 500 metres de radi.