El mosquit tigre (Aedes albopictus) i el mosquit de la febre groga (Aedes aegypti) són dos mosquits del gènere Aedes. Tots dos s’han adaptat als entorns urbans i crien en tot tipus de recipients petits que tinguin aigua estancada com embornals, plats de test o pneumàtics. Per aquesta raó i per referir-nos a ells d’una forma més abreujada utilitzem el terme “Aedes urbans”.