La Marta Pardo és graduada en Matemàtiques per la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) i màster en Matemàtiques Avançades i Enginyeria Matemàtica per la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC). Actualment forma part de el grup d’investigadors pre-doctorals de el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC).

El passat mes de setembre es va incorporar a l’equip de Mosquito Alert per realitzar la seva tesi doctoral. La seva tesi doctoral se centra en l’estudi de la dinàmica de les malalties que transmeten els mosquits, i també en l’estudi dels diferents vectors que les transmeten.

marta-pardo

Imatge 1. Marta Pardo Araujo

Què et va portar a decidir fer un doctorat?

Durant el màster vaig estar treballant en una empresa com a Data Scientist durant dos anys, compaginant els meus estudis i la feina. Durant aquesta etapa vaig decidir fer el doctorat, ja que no veia el meu futur dins de l’empresa privada. A més, m’encanta estudiar i aprendre coses noves i crec que això és el que m’ofereix un doctorat.

T’has trobat amb algun obstacle per accedir a un programa de doctorat?

M’hagués agradat poder optar a una beca FPI, però amb notes inferiors a un 7.5 és molt difícil aconseguir-la. La meva nota mitjana no era alta, així que un dels meus problemes va ser precisament optar a certes beques.

Per què vas escollir el Centre d’Estudis Avançats de Blanes i Mosquito Alert per realitzar la tesi?

Crec que és un projecte multidisciplinari amb moltes possibilitats d’estudi, en el qual aprenc moltes coses de diferents àmbits.

Quina és la teva línia d’investigació actualment?

La meva recerca es centra en la creació i estudi de models matemàtics per estudiar processos ecològics i epidemiològics. Per dur a terme aquest tipus d’estudis s’utilitzen majoritàriament sistemes dinàmics, és a dir, sistemes que descriuen la variació de certes variables en funció del temps. A més, també enfocarem l’estudi d’una manera probabilística utilitzant sistemes estocàstics.

Com és el treball de recerca en el teu dia a dia?

Degut a que em trobo en l’etapa inicial del doctorat, el meu dia a dia es centra en formar-me, per això llegeixo papers d’autors destacats en el tema, tant de matemàtics com ecòlegs per poder aprofundir en els sistemes ecològics i epidemiològics. En paral·lel estic programant un model senzill de participació d’usuaris de l’app de Mosquito Alert, per posteriorment i amb el que hem après, introduir més complexitat als models i poder descriure millor el procés complet a estudiar.

programar-marta

Imatge 2. Treballs de programació.

Per què creus que és rellevant l’estudi dels mosquits transmissors de malalties?

Algunes espècies de mosquits són vectors de malalties, és a dir que poden transmetre patògens infecciosos. En aquest sentit, crec que és vital dur a terme mesures preventives per evitar el màxim que aquestes espècies de mosquits es propaguin.

Matemàtiques i mosquits? Explica’ns com aquests dos factors poden estar relacionats.

Les matemàtiques descriuen el món i els mosquits formen part d’aquest, per tant es poden usar les matemàtiques per descriure el cicle de vida dels mosquits, així com la propagació de les malalties que transmeten.

Dins de les matemàtiques existeix l’àrea d’estudi dels sistemes dinàmics, que són les equacions que descriuen com varien certes variables en funció de el temps. En el nostre cas, les variables poden ser la quantitat d’ous, larves i mosquits adults. Amb aquesta eina matemàtica podem estudiar com evolucionen aquestes quantitats en el temps, així com determinar quins són els paràmetres relacionades amb aquestes variables (fecunditat, desenvolupament de larva a mosquit adult …) que influeixen en el decreixement o creixement d’aquesta evolució.

 

marta-trabajo

Imatge 3. Models en els quals la Marta Pardo està treballant.

Quines expectatives tens d’el doctorat?

Cap, gaudir el dia a dia.

Què és el que més t’agrada de la teva feina?

L’ambient de treball, em sento molt còmoda amb la gent, i sento que la meva opinió té un pes important sobre la feina que faig.