El projecte MosquitoAlertBCN ha estat una de les iniciatives d’investigació seleccionades pel Pla Barcelona Ciència. És un projecte de CREAF, UPF, i IRIDEON amb la col·laboració de l’ASPB. El Pla Barcelona Ciència compta amb l’impuls de l’Ajuntament de Barcelona i la fundació Bancària “la Caixa”.

Divendres passat, 7 de febrer, es van fer públiques les set iniciatives d’investigació seccionades de les 57 que es van presentar a la convocatòria de Pla Barcelona Ciència. En el projecte MosquitoAlertBCN participen CREAF, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), l’empresa tecnològica IRIDEON i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). A l’acte, presidit pel tinent d’alcalde, Joan Subirats i Àngel Font, director corporatiu de Recerca i Estratègia de la Fundació “la Caixa”, van acudir Frederic Bartumeus, investigador ICREA del CREAF i del CEAB-CSIC, especialitzat en ecologia teòrica i computacional, i John Palmer, professor de la UPF, sociòleg co-creador de Mosquito Alert, i Mark Richard Williams per part d’IRIDEON, empresa líder en el disseny i fabricació de trampes de mosquits intel·ligents.

El projecte de MosquitoAlertBCN s’emmarca en l’àmbit “envelliment i qualitat de vida“. Centrat a la ciutat de Barcelona, combinarà la ciència ciutadana de Mosquit Alert amb trampes intel·ligents de mosquits d’IRIDEON que permeten comptar a temps real quants mosquits són capturats i al fet que espècie pertanyen, i disposar d’aquestes dades en línia.

La idea és generar una xarxa de ciutadans i trampes intel·ligents per la ciutat per poder gestionar a temps real la vigilància, seguiment i control del mosquit tigre, un sistema que s’integrarà en la gestió actual dels mosquits que es porta a terme a la ciutat, comptant amb la participació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) en el disseny i execució del projecte.

La xarxa de trampes i ciutadans permetrà quantificar la quantitat i dinàmica de les poblacions de mosquit tigre a temps real, a la ciutat de Barcelona, amb una resolució i precisió sense precedents. S’estudiarà també la interacció humà-mosquit, mitjançant el registre de les picades, un factor molt important per poder valorar el risc de brot epidemiològic i millorar els models epidemiològics.

Una xarxa de ciutadans i trampes intel·ligents permetrà el seguiment a temps real del mosquit tigre a la ciutat de Barcelona

A Barcelona cada any es detecten casos de malalties que poden ser transmeses pel mosquit tigre, com el dengue, el chikungunya o el Zika. Es tracta majoritàriament de casos importats des de països on les malalties són endèmiques, però el 2018 es van registrar a Catalunya i Múrcia els primers casos autòctons de dengue, i el 2019 hi va haver un nou cas a la província de Barcelona.

La mobilitat de les persones amb els viatges internacionals i la presència del mosquit tigre eleva el risc de brots locals a la ciutat. L’objectiu final de MosquitoAlertBCN és aconseguir una visualització més dinàmica dels “punts calents” de risc dins de la ciutat, on hi ha tant una major concentració de mosquits, com de la seva activitat i molèstia. El projecte tindrà en consideració les desigualtats socials que existeixen a la ciutat i la seva relació amb les interaccions humà-mosquit, i com això pot implicar també una desigualtat en el risc de patir una de les malalties transmeses pels mosquits.

El projecte permetrà a la ciutat poder anticipar-se millor al risc que representa el mosquit tigre a través d’un model de ciència oberta que podria en el futur ser transferible a altres ciutats espanyoles i europees.

Les iniciatives seleccionades, “responen a prioritats de la ciutat, però també representen reptes globals“, ha explicat Subirats durant la presentació. Àngel Font ha destacat el mateix quan ha dit que “Barcelona té voluntat de lideratge en ciència, per això aposta per àmbits centrats en alguns aspectes de prioritat local, com l’envelliment, la qualitat de vida i l’energia vinculada a la mobilitat, que també són reptes globals“.

Joan Subirats, tinent d’alcalde de Barcelona i Àngel Font, director corporatiu de Recerca  Estratègia de la Fundació “La Caixa”. Font: Ajuntament de Barcelona.

A més de MosquitoAlertBCN, s’ha seleccionat AiguaBCN, liderat per ISGloblal, MicroBioMap, liderat per l’Institut de Biologia Evolutiva de la UPF, + ÀGIL, liderat pel VHIR, Vall d’Hebron, NewMob, liderat per la UAB, Hy-BCN liderat per l’IREC i Patí Científic liderat per ICM-CSIC. Aquí poden llegir-se les descripcions de tots els projectes seleccionats.