La setmana passada es va publicar en una revista científica la detecció, que va ocórrer a finals d’estiu de 2014 a Irún, prop de la frontera francesa. La zona s’estava observant des de 2013, però no va ser fins aquest passat estiu que es van trobar ous de mosquit tigre.

mapa paper irun MT feat image

Mapa de localitats on es van posar les trampes per a trobar ous de mosquit tigre al País Basc (Referència del mapa: Delacour et al. (2015). Els punts verds mostren l’absència d’ous, mentre que l’estrella roja mostra l‘únic lloc on se n’ha detectat la presència.

Les regions franceses marcades en vermell mostren on hi ha poblacions establertes de mosquito tigre, les grogues on hi ha deteccions esporàdiques, les verdes on no hi ha mosquit y les grises on no s’han fet estudis.

Els autors del treball suposen que encara no existeix una població assentada a la zona. Es desconeix l’origen d’aquests exemplars, però segurament provenen de zones amb presència de mosquit tigre, como el llevant espanyol o el sud de França. Es preveu estudiar més a fons aquest aspecte en un futur amb proves genètiques.

Aquesta troballa imposa la necessitat d’un augment de la vigilància al nord d’Espanya. En aquest sentit, la participació ciutadana serà també clau per a controlar una possible expansió en el futur.