La primavera de 2020 ha estat càlida i plujosa. L’Agència Estatal de Meteorologia al juny va anunciar que havia estat la quarta primavera més càlida a Espanya des de 1965, amb les temperatures mínimes més elevades de la sèrie. A més de les temperatures altes, l’estació ha estat en el seu conjunt humida, la cinquena primavera més plujosa en el que portem del segle XXI.

La primavera càlida i plujosa ha donat lloc a un major nombre de mosquits tigre que ha quedat reflectit en les observacions rebudes en Mosquito Alert durant el primer semestre.

Si comparem el nombre d’observacions acumulades de mosquit tigre rebudes des de 2015, es pot apreciar que els valors de 2020 es disparen al maig i juny (àrea vermella) per sobre de qualsevol dels anys anteriors, en aquest cas 2018 que fins avui era l’any amb un inici de temporada amb més mosquits (àrea groga indica la diferència entre l’any 2018 i 2015). Sembla que les pluges i la calor de les setmanes de primavera van crear les condicions idònies per a la reproducció del mosquit tigre a la primavera. Com seguirà la temporada és difícil de dir, veient les sèries anteriors s’aprecia que 2015 va tenir pocs mosquits a l’inici de temporada però els seus valors es van disparar a l’agost i setembre. Això demostra que les tendències de la primavera no es poden extrapolar a l’estiu. Tenint en compte que el cicle biològic del mosquit tigre és molt curt (uns 15 dies) la densitat de mosquits futurs està lligada, en gran part, als fenòmens futurs relacionats amb la disponibilitat d’aigua que afavoreixin la seva reproducció.

Les tendències observades a la primavera no es poden extrapolar a l’estiu

Un altre manera d’analitzar les dades obtingudes és representar les observacions acumulades de mosquit tigre, com en la figura anterior, però en aquesta ocasió  corregint les dades, tenint en compte l’esforç de mostreig. L’esforç de mostreig s’estima tenint en compte el número de participants en cada àrea, en aquest cas un cel·la de 2×2 km, en un dia concret així com una modelització de la seva propensió a realitzar observacions aquell dia. Aquesta correcció és important per a poder estimar l’abundància del mosquit tigre, no és el mateix tenir 10 observacions en una zona on hi havia 5 persones amb l’apli activada, que una altra amb 10 observacions però amb 20 persones amb l’apli activada. Per a dur a terme aquesta correcció Mosquito Alert necessita saber quantes persones amb l’apli havien aquest dia en una àrea determinada. L’obtenció d’aquesta informació s’aconsegueix mantenint en tot moment la privacitat de l’usuari.

 

Registrar la posició del dispositiu mantenint la privacitat de l’usuari

Per a poder ajustar les dades d’abundància en els models, l’app Mosquito Alert recull dades de la posició aproximada del dispositiu dels usuaris en intervals aleatoris. No es tracta de dades de posició exacta, sinó que s’arrodoneixen en el mateix dispositiu a una quadrícula de 2×2 km, que ve a ser, saber que un dispositiu es troba dins d’una àrea de 2 milions de metres quadrats. La informació que obté el servidor de Mosquito Alert és que en una quadrícula concreta hi havia en aquest moment un dispositiu. L’esquema representa en la figura de l’esquerra l’itinerari fictici d’un dispositiu al llarg d’un dia, on els punts vermells són els moments en els quals l’app recull les dades de posició, després d’arrodonir la posició a la quadrícula, el servidor de Mosquito Alert rep la informació de les quadrícules en les quals era present, quadrícules en vermell de la figura de la dreta.

Per a protegir més la privacitat dels usuaris, les localitzacions de l’app estan vinculades a un identificador generat de manera aleatòria que impedeix relacionar-lo amb cap altra informació que permeti la seva identificació personal. Malgrat la importància d’aquests registres per a poder calcular les abundàncies de mosquits, els usuaris poden, en tot moment, desactivar aquesta funció de l’apli.

 

Considerant l’esforç de mostreig, 2020 és la primavera amb més mosquits de la sèrie

Es pot observar que els valors del nombre de mosquits acumulats canvia respecte a la figura anterior, però les tendències es mantenen, així que encara tenint en compte la quantitat de persones amb l’app activada, la primavera de 2020 ha estat una primavera prolífica i amb una quantitat de mosquits superior a la sèrie de dades anterior. Fins a la de 2020, la primavera de 2018 havia estat la de més registres de mosquits, si bé la temporada amb més mosquits en el seu conjunt continua sent la de 2015.

 

Els investigadors de Mosquito Alert volen usar aquestes sèries de dades de diferents anys per a estudiar l’efecte de les variables climàtiques sobre l’explosió de mosquits a la primavera. Conèixer aquesta relació permetrà en el futur poder fer prediccions de com serà el principi de la temporada de mosquits, el desenvolupament de la resta de la temporada, com ja s’ha comentat, depén dels fenòmens climàtics futurs que proporcionin als mosquits ambients per reproduïr-se. Per mirar d’entendre quits factors influeixen en la quantitat de mosquits al arrencar la temporada, caldrà considerar les temperatures i precipitacions de primavera, així com les condicions a l’hivern.

L’anàlisi de les dades acumulades en els últims anys permetrà en el futur poder desenvolupar les primeres prediccions. Arribarà el dia en què podrem fer previsions de mosquits tal com podem fer avui en dia amb la pluja o la temperatura? Ajudarien aquestes previsions a fer una millor gestió dels mosquits?