La llum artificial pot alterar la conducta dels mosquits