Barcelona disposa del primer mapa que prediu el risc diari de trobar-se un mosquit tigre