“Les matemàtiques descriuen el món i els mosquits formen part d’aquest”, comenta Marta Pardo