La primera iniciativa mundial de ciència ciutadana per a la vigilància i el control de mosquits vectors de malalties, de la qual és membre Mosquito Alert, publica els resultats dels seus primers passos.

Global Mosquito Alert Workshop Report

Global Mosquito Alert Workshop Report

 

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), hi ha més de 500 milions de casos de malalties com el Zika, febre groga, chikungunya, dengue, malària i el virus del Nil occidental cada any. La gestió proactiva d’aquestes malalties requereix l’adquisició d’informació sobre la presència i la distribució actuals i previstes dels mosquits vectors d’aquestes malalties, a més de la informació sobre els adults, larves i els hàbitats de reproducció. Però els mètodes de seguiment tradicionals no sempre poden proporcionar informació sobre l’escala desitjada i les resolucions requerides i, sovint, no s’apropen al públic general. La ciència ciutadana pot ajudar els investigadors, funcionaris governamentals i el públic en general a comprendre i gestionar els riscos d’aquests mosquits.

El maig de 2017, el Woodrow Wilson International Center for Scholars juntament amb l’Associació Europea de Ciència Ciutadana (ECSA) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UN Environment) va organitzar un taller per debatre l’ús de la ciència ciutadana per al control dels mosquits vectors de malalties. Aquest taller va finalitzar amb la formació del Global Mosquito Alert Consortium (GMAC), la primera plataforma mundial dedicada a l’ús de la ciència ciutadana per fer front al control dels mosquits.

Tal com explica el primer informa tècnics d’aquesta iniciativa mundial, GMAC vol ser un conjunt de protocols i eines per satisfer les necessitats d’investigació i gestió global i local dels mosquits vectors de malalties. Alguns exemples d’aquestes eines i protocols són la gestió del voluntariat, informació sobre com treballar amb els responsables de la presa de decisions, inclosos els organismes de salut pública i els gestors de plagues i plans per apropar la ciència ciutadana a entorns educatius. Les dades associades al Global Mosquito Alert Consortium estaran disponibles a la plataforma Environment Live. Amb això, GMAC espera convertir-se en un model de coordinació i associació per tal que altres consorcis de ciència ciutadana que afronten altres reptes puguin aprofitar-ho i millorar els seus projectes.

La iniciativa “Global Mosquito Alert” inclou diverses plataformes ja existents per tot el món: “Mosquito Alert” d’Espanya; “MosquitoWEB” de Portugal; “Zanzamapp” a Itàlia; “Muggenradar” dels Països Baixos; el “Globe Observer Mosquito Habitat Mapper” dels Estats Units, així com l’ “Invasive Mosquito Project USA”.

Autors

Elizabeth Tyson, Anne Bowser, John Palmer, Durrell Kapan, Frederic Bartumeus, Martin Brocklehurst, Eleonore Pauwels

Enllaços relacionats

Informe

  • pdf (4.92 MB)