Tant el mosquit tigre (Aedes albopictus) com el mosquit de la febre groga (Aedes aegypti) poden transmetre el virus de la Chikungunya. Com ha aconseguit arribar una malaltia tropical tan lluny del seu lloc d’origen?

Virus Chikungunya. Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Virus Chikungunya. Font: wkp A2-33 (CC BY-SA 3.0)

El virus de la chikungunya és originari d’Àfrica, on circula en les selves tropicals en un cicle natural entre primats i mosquits selvàtics. A partir del 2005, va començar la seva expansió cap a l’Oceà Índic i l’Índia, on va produir milions de casos i grans pèrdues econòmiques. Aquesta expansió està relacionada amb l’expansió dels mosquits, els vectors d’aquesta malaltia.

El virus té tres soques diferents: dos africanes i una asiàtica. Quan una de les soques africanes entra en contacte amb el mosquit tigre pateix una mutació que li permet adaptar-se molt bé dins del mosquit tigre. D’aquesta manera, el mosquit tigre s’ha convertit en el vector principal del virus de la chikungunya, tant a l’illa Reunió com a l’Índia, però també portant-ho a Europa, on en 2007 va provocar una epidèmia a Itàlia amb més de 200 casos.

L’expansió de la chikungunya també va arribar al continent americà, aquest cas va ser la soca asiàtica, transmesa pel mosquit de la febre groga. Tanmateix, aquest virus també podria passar al mosquit tigre pel procés de mutació.

Mapa de distribución mundial del virus Chikungunya./CDC

Mapa de distribució mundial del virus Chikungunya. Font: CDC

A les zones temperades el mosquit tigre pot sobreviure al fred hivern en forma d’ous i és per això que es produeixen brots esporàdics, com el d’Itàlia el 2007 o a Florida i França recentment. No obstant això, la globalització i la facilitat per viatjar des de zones endèmiques cap a zones temperades segueix sent el motiu de la seva expansió després d’hivern.

Evolució de l’expansió del virus Chikungunya (1952-2014)

A Espanya, els casos de chikungunya provenen de persones prèviament infectades en altres països. El virus podria transmetre només si es tractés d’una soca mutada del virus. A França hi ha un sistema de detecció i desinfecció dels casos importats i potser és un sistema que podria implantar-se a Espanya.

Mentrestant, cal evitar que el mosquit tigre s’expandeixi la seva distribució i controlar les poblacions establertes. D’aquesta manera que es minimitza el risc de patir picades per part d’aquest insecte i la infecció per chikungunya, però també la infecció per altres arbovirus importats, com el dengue o el virus Zika, que circulen en moltes àrees del planeta i que també són transmesos pel mosquit tigre.