En general, i sobretot en les primeres picades, les de mosquit tigre solen provocar una irritació més gran que les dels altres mosquits. Sovint l’àrea afectada es torna de color vermell i s’infla. La picor i dolor es poden alleujar utilitzant productes que pots trobar a les farmàcies, o bé gel embolicat en un drap: el fred és un excel·lent recurs per reduir la inflamació i la pruïja. La regla d’or és no rascar-se mai, encara que sigui difícil, perquè al fer-ho ens provocaríem una reacció encara més gran. Algunes persones més sensibles poden tenir reaccions més intenses que altres. Si tens dubtes o les picades empitjoren consulta-amb el farmacèutic o el metge.

Per prevenir les picades utilitza xarxes o malles anti mosquit, així com repel·lents contra mosquits amb l’assessorament d’un farmacèutic i seguint correctament el prospecte i les instruccions d’ús. D’altra banda, elimina tots aquells recipients que tinguis al voltant de casa teva que puguin ser focus de cria.