En qualsevol país les competències en matèria de salut pública i espècies invasores estan dividides en diferents agents i/o administracions. Aquest projecte està impulsat per diversos centres d’investigació, l’objectiu principal dels quals és investigar. Per aquesta raó, no realitzem directament cap programa de vigilància i control.

No obstant això, col·laborem amb administracions en l’àmbit de control de vectors, com és el cas de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Les dades que envia la ciutadania mitjançant l’app Mosquito Alert són dades molt valuoses i de gran utilitat per a les entitats que treballen per al control i seguiment d’aquests insectes. A Espanya hi ha molts professionals treballant en el seguiment i control del mosquit tigre, per exemple a València, Barcelona, ​​el Baix Llobregat, Girona, etc. Fins i tot hi ha serveis de control de mosquits amb la única missió de fer el seguiment i control d’aquestes espècies.

El mosquit tigre no és com altres insectes que crien en zones humides, sinó que s’amaga en milers de recipients petits. La majoria d’aquests objectes es troben en els espais privats, i per això resulta molt difícil detectar-los i controlar-los. La mesura més important de totes és la prevenció. Per això, Mosquito Alert és una eina més per sensibilitzar la ciutadania en l’aplicació de mesures de control en els espais particulars.