A la Regió de Múrcia (Universidad de Murcia, UMU) s’està realitzant el mostreig intensiu de finals d’estiu-principis de tardor per localitzar el mosquit tigre. A l’hora de disposar les trampes, s’ha buscat suport en les dades de ciència ciutadana del projecte Mosquito Alert, del qual la UMU en forma part.

Aquest recolzament facilita la recerca a cegues del mosquit tigre, un insecte molt petit i que vola molt poc. Per detectar-lo amb trampes, és important escollir bé els llocs, ja que una diferència d’uns pocs centenars de metres pot repercutir en el resultat del mostreig.

Així, s’han disposat algunes trampes en llocs en els quals les dades dels ciutadans s’han considerat com a indicis de la seva presència, i sobre els quals no es tenia coneixement de la possible presència de mosquit tigre en mostrejos anteriors. D’aquesta manera el mostreig pot ser més eficient, ja que es parteix d’una informació prèvia en els llocs amb dades ciutadans disponibles. Al final de la temporada d’estudi, es podran contrastar els resultats de captures a les trampes amb les dades ciutadanes.

Com es mostreja el mosquit tigre?

Una de les tècniques principals és utilitzar trampes d’ovoposició, que imiten els llocs on el mosquit tigre cria de manera habitual

Aquestes trampes són molt senzilles: només es necessita un recipient amb aigua i una superfície (per exemple, una fusta) en la que el mosquit femella pugui posar els ous, sempre per sobre del nivell de l’aigua. L’aigua es tracta perquè les larves mai arribin a desenvolupar-se en adults i així evitar que les trampes puguin ser nous focus de cria de mosquit tigre.

Les fustetes, després d’uns dies a l’exterior, es recullen i es porten al laboratori, on s’observen al microscopi. Si hi ha ous de mosquit tigre, es deixa que eclosionin a larves per fer una segona confirmació de la seva presència.

Trampas Murcia