Catalunya confirma un cas de virus del Nil Occidental a Reus (Tarragona) i estudia un segon cas sospitós. Aquest és el primer cas confirmat d’aquesta malaltia en persones a la comunitat. Els casos es van detectar a partir de l’ingrés de les dues persones a l’Hospital Sant Joan de Reus el 31 d’agost del 2022 amb un quadre neurològic.

Els casos greus com els detectats representen menys de l’1% dels casos infectats, de fet s’estima que el 80% de les persones infectades no presenten símptomes i el 20% només presenta símptomes lleus, a excepció de menys d’un 1% que pot tenir afectacions severes com a meningitis, encefalitis, paràlisi flàccida o síndrome de Guillain Barré. Per aquestes raons, la detecció d’un cas confirmat es considera un brot, ja que possiblement hi ha diverses persones infectades que no s’han detectat per no presentar símptomes.

A diferència d’altres malalties transmeses per mosquits, com la malària o el dengue, la febre del Nil Occidental no es transmet de persona a persona, sinó que el virus circula entre les aus i els mosquits, podent saltar ocasionalment persones i cavalls (Fig .1). De fet, a Catalunya ja s’havia detectat la presència del virus en aus i cavalls el 2017, i el 2021 es van trobar mosquits infectats evidenciant la circulació del virus a la zona, per als experts, la detecció de casos en humans era qüestió de temps .

Fig. 1. Cicle del virus del Nil Occidental: el virus circula entre les aus silvestres transmetent-se pels mosquits que les piquen, excepcionalment un d’aquests mosquits infectats amb el virus pot picar i transmetre el virus a persones i cavalls, encara que aquests s’infecten amb el virus i poden presentar símptomes el virus no es pot transmetre a partir d’ells. Font:Mosquito Alert (CC-BY-NC-2.0)

 


La febre del Nil Occidental: una malaltia emergent a Europa que va a més des del 2010

El virus del Nil Occidental el 2020, en plena pandèmia COVID-19, es va detectar en 56 infectats a Sevilla, 15 a Cadis i 6 a Badajoz, dels quals el 97% van presentar quadre de meningoencefalitis i vuit van morir. El 2021, es van trobar sis casos humans a Sevilla, a la mateixa zona on va tenir lloc el brot del 2020, així com diversos focus en equins: 9 a Andalusia i 2 a Catalunya. En aquestes regions, s’ha detectat una presència abundant dels mosquits Culex perexiguus i del mosquit comú: Culex pipiens. Ambdues espècies poden actuar com a vectors en infectar-se pel virus en picar una au infectada i posteriorment transmetre’l a cavalls i persones.

Tot i que els primers casos a Europa es van detectar a la dècada de 1950, tant en humans com en cavalls, des del 2010 s’ha observat una expansió geogràfica important pel continent. Des de començament del 2022, fins al 14 de setembre, l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ha comptabilitzat 874 casos en humans (vegeu el mapa adjunt), 781 d’ells confirmats, i amb un total de 42 casos mortals . També s’han registrat 44 focus a cavalls i 175 focus en aus silvestres.


Referències:

Nota de prensa del Ayuntamiento de Reus: Detectat un cas positiu de febre del Nil Occidental a Reus (16/09/2022)

ECDC: Weekly updates: 2022 West Nile virus transmission season (consulted on 21/09/2022)