Els humans no som l’única espècie que cerca defensar-se dels mosquits. Encara que fins ara hi ha pocs estudis, se sap que altres animals fan ús dels compostos que produeixen diferents plantes per repel·lir mosquits i altres insectes. Els ximpanzés, per exemple, construeixen plataformes amb fulles i branques de Cynometra (un gènere d’arbres propis dels boscos tropicals), acabades de tallar, reduint així la seva exposició als mosquits que transmeten la malària. Els micos caputxins (Cebus apaella) i els pizots de nas blanc (Nasua narica) s’unten amb productes derivats dels cítrics per espantar els mosquits de la febre groga. Però sembla que hi ha un animal, amb el qual estem molt més familiaritzats, que també busca en els compostos de les plantes com protegir-se dels mosquits: el gat domèstic.

L’afició dels gats per l’herba gatera (Nepeta cataria), una planta natural d’Europa, i l’enfiladissa asiàtica Actinidia polygama, és ben coneguda. Molts gats quan troben una d’aquestes plantes llepen les seves fulles, es freguen contra elles, fins al punt de rodar-hi, i fins i tot les masteguen. La ingesta dels seus olis aromàtics fa que es comportin de manera molt juganera, fins a semblar drogats i en èxtasi, perseguint preses imaginàries o rodant sobre ells mateixos de manera infinita.

Els compostos químics activen els seus sistemes opioides i actuen com a repel·lent de mosquits

Els investigadors han observat que quan els gats es freguen amb aquestes herbes augmenten els seus nivells de beta-endorfines, unes “hormones de la felicitat” que generalment alleugen el dolor i indueixen el plaer en activar el sistema opioide de l’animal. Durant molt de temps, es va assumir que l’única raó per la qual els felins es rebolquen sobre aquestes plantes és per l’experiència eufòrica, però nous estudis apunten a una altra possibilitat: repel·lir mosquits i altres insectes.

Tant l’herba gatera com l’Actinidia polygama produeixen substàncies químiques anomenades iridoides, conegudes per repel·lir mosquits, mosques, paneroles i possiblement altres insectes. Les fulles d’aquestes plantes alliberen molta més quantitat d’aquestes substàncies quan són amides i mastegades per un gat (Fig. 1). Les concentracions d’iridoides davant l’acció mecànica d’un gat poden ser de l’ordre de 20 i 10 més grans respecte de les de fulles no danyades. Unes concentracions que ajuden a repel·lir eficaçment dels mosquits tigre (Aedes albopictus): els gats untats van arribar a rebre la meitat de mosquits que els gats sense accés a aquestes plantes (Fig. 1). El seu ús sembla no només lúdic sinó funcional.

Fig. 1. Quan un gat mossega les fulles de l’herba gatera i les trenca, aquestes alliberen més iridoides que serveixen a les plantes com a protecció contra els herbívors. Els gats en rebolcar-se sobre les fulles rosegades s’unten amb aquestes substàncies, la qual cosa els atorga protecció contra els mosquits en actuar com a repel·lent. Sense aquestes substàncies els gats reben més picades de mosquits. Font: Mosquit Alert CC-BY

 

Ara bé, segueix sense saber-se per què els gats se senten tan atrets per aquestes plantes. Els investigadors especulen que els ancestres dels gats podrien haver fregat els seus cossos contres aquestes o plantes similars per causalitat, i gaudir amb la sensació d’eufòria que van obtenir. No obstant això, no és clar si va ser la resposta eufòrica o les propietats com a repel·lents de mosquits les que van fer que la conducta acabés fixant-se en els gats domèstics i altres felins en què s’han observat conductes similars. Per a un depredador resulta difícil emboscar-se i quedar-se quiets quan hi ha molts mosquits al seu voltant. Potser això va fer que la conducta s’hagi mantingut fins als nostres dies.


Referències:

Bol S, Caspers J, Buckingham L, Anderson-Shelton GD, Ridgway C, Buffington CAT, Schulz S, Bunnik EM. 2017. Responsiveness of cats (Felidae) to silver vine (Actidinia polygama), Tatarian honeysuckle (Lonicera tatarica), valerian (Valeriana officinalis) and catnip (Nepeta cataria). BMC Veterinarian Research 13: 70

Samson DR, Muehlenbein MP, Hunt KD. 2013. Do chimpanzees (Pan troglodytes schweinfurthii) exhibit sleep related behaviors that minimize exposure to parasitic arthropods? A preliminary report on the possible anti-vector function of chimpanzee sleeping platforms. Primates 54: 73-80

Uenoyama R, Miyazaki T. Hurst JL, Beynon RJ, Adachi M, Murooka T, Onoda I, Miyazawa Y, Katayama R, Yamashita T, Kaneko S, Nishikawa T, Miyazaki M. 2021. The characteristic response of domestic cats to plant iridoids allow them to gain chemical defense against mosquitoes. Science Advances 7: eabd9135

Uernoyama R, Miyazaki T, Adachi M, Nishikawa T, Hurst JL, Miyazaki M. 2022. Domestic cat damage to plant leaves containing iridoids enhances chemical repellency to pests. iScience 104455