Motivacions per a la participació a Mosquito Alert: nou estudi

La ciència ciutadana es troba en plena expansió i cada vegada la incorporen un major número disciplines científiques. Per això, és crucial fer un pas enrere i examinar precisament com sorgeixen aquestes variacions entre iniciatives. Aquesta anàlisi permetrà considerar les seves fortaleses i febleses en l’atracció de diferents perfils de la ciutadania així com també evaluar la seva eficàcia per a mobilitzar a una ciutadania que pot tenir motivacions molt diverses.

El passat 31 de juliol de 2023, la revista Scientific Reports de Nature va publicar un article de recerca titulat “Demographic and Motivational Differences Between Participants in Analog and Digital Citizen Science Projects for Monitoring Mosquitoes”, que en la seva traducció al català seria “Diferències demogràfiques i motivacionals entre participants en projectes de ciència ciutadana analògics i digitals per al monitoratge de mosquits”.

Aquest article presenta una anàlisi exhaustiva de dues destacades iniciatives de monitoratge de mosquits: Mückenatlas (MS) i la nostra pròpia app Mosquit Alert (DT.). L’estudi  destaca pel seu enfocament únic en contrastar dos projectes que, encara que comparteixen objectius generals, difereixen àmpliament en les tasques i l’estratègia de comunicació.

Figure 2. Demographic and motivational differences between participants in analog and digital citizen science projects for monitoring mosquitoes

Figura 1. Distribució de les puntuacions segons els factors motivacionals que hi ha darrere de la participació ciutadana.

Durant la recerca, es van detectar diferències significatives en l’estructura demogràfica dels dos projectes. Mosquito Alert va atreure notablement a més participants femenines, un avanç significatiu en la ciència ciutadana. També va atreure més al segment més jove de la població. Aquestes variacions podrien atribuir-se a la naturalesa amigable de l’aplicació de Mosquito Alert, l’escletxa digital en relació a l’edat i les preocupacions en matèria  de salut pública entre les persones participants.

Si bé tots dos projectes van demostrar que el suport a la recerca i la participació comunitària eren clau per a la participació, una anàlisi profunda dels sentiments va revelar diferències importants. Els participants de MA van mostrar que les seves motivacions per a participar estaven més aviat relacionades amb factors externs, expressant un desig de seguretat i un enfocament en el control de mosquits.

Aquestes discrepàncies s’han atribuït a les diferents estratègies de comunicació associades a cada projecte. Mentre que l’enfocament en vigilància d’espècies invasores de mosquits pot atreure la ciutadania interessada en la prevenció, els aspectes positius de comprendre la diversitat de mosquits poden ser atractius per a una audiència completament diferent.

 

Figure 5

Figura 2. Respostes de motivació darrere de la participació en cada projecte.

Explorar la diversitat de motivacions i sentiments dels participants és important en relació a matisar i dissenyar futures estratègies de comunicació, ja que tenen un efecte directe en la participació de la ciutadania. 

El contrast entre l’accessibilitat en línia i un enfocament sobre el terreny amplia l’abast per a la participació. Al mateix temps, inicia una conversa crítica que és necessari tenir en el camp de la ciència ciutadana i que es basa a trobar un equilibri òptim entre simplificar la participació i fomentar la curiositat científica.

Aquesta recerca subratlla la importància d’aquesta mena d’anàlisi. A mesura que el món de la ciència ciutadana evoluciona, aquests coneixements obren camí a projectes més inclusius, efectius i atractius, contribuint a l’esforç col·lectiu de comprendre i gestionar el nostre món natural.

Autor: Berj Dekramanjian

Traducció: Eli Mora

Referències: https://www.nature.com/articles/s41598-023-38656-y