Ja es pot consultar l’Informe Anual del projecte Mosquito Alert. El document reuneix els resultats de totes les activitats que ha realitzat el projecte durant el 2016 sobre participació ciutadana, activitat científica, validació experta, mapes, dades educació i internacionalització.

En primer lloc el projecte ha incorporat el mosquit de la febre groga com a una altra espècie diana, a més del conegut mosquit tigre. Hem treballat un nou mapa d’observacions ciutadanes que permetrà ampliar les activitats de seguiment i control del mosquit tigre de les entitats responsables. També hem millorat l’app Mosquito Alert i cada vegada rebem més i millors observacions de mosquit tigre. Per últim, aquest 2016 també ha estat important per a fer els primer passos per internacionalitzar el projecte i ens hem estrenat en l’àmbit educatiu.