Serveix per planificar i prendre les mesures que es considerin oportunes en funció de cada cas. Per exemple, el 2014 es va confirmar per primera vegada l’arribada del mosquit tigre a Andalusia, gràcies a l’enviament de dades ciutadans amb l’app Mosquito Alert. En rebre aquestes observacions, l’equip de Mosquito Alert i els seus col·laboradors van informar al Departament de Patologia Animal de la Universitat de Saragossa, que lidera el seguiment de l’Estat de l’espècie i es va decidir incorporar trampes en diversos llocs d’Andalusia que al principi no estaven planificats en el seu programa de seguiment.

Descobrir l’espècie en un lloc nou permet que, un cop les administracions tinguin coneixement del fet, puguin començar a posar en marxa programes de vigilància i control, que incloguin accions d’informació i sensibilització a la població, aplicació de mesures preventives i / o correctores i l’execució de mesures control sobre el vector. També serveix per activar protocols de salut pública i així prevenir riscos en el cas de detectar persones amb alguna malaltia transmesa per aquests mosquits, com el Dengue, el Chikungunya, la febre groga o el Zika.